Vyskúšajte naše vyhľadávanie v skriptách

V Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity prebieha digitalizácia skrípt vydaných na pôde Žilinskej univerzity. Od 12.4.2017 sprístupňujeme prvé tituly skrípt, doslova prvé lastovičky, u ktorých autori súhlasia s ich zverejnením. Veríme, že skupina tých, ktorí chápu požiadavky študentov a ich preferenciu v moderných technológiách, sa bude rozrastať.

Ak chcete vedieť viac o sprístupnení prvých e-skrípt scrollujte na koniec tejto stránky.

Všetky sprístupnené e-skriptá nesú ochranné prvky a sú určené len na prezeranie v internetovej sieti Žilinskej univerzity. Využívanie elektronických skrípt podlieha autorskému zákonu. Za akékoľvek nedovolené manipulovanie s e-skriptami a porušenie autorského zákona preberá plnú zodpovednosť používateľ. 

Pokiaľ sa nenachádzate v sieťovom prostredí UNIZA, tak využite vzdialený prístup. Ten umožňuje prezeranie elektronických skrípt autorizovaným (študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity) používateľom aj mimo internetovú sieť UNIZA. 

Do vyhľadávacieho poľa napíšte kľúčové slovo, autora, názov publikácie, ISBN… Po prvých troch zadaných znakoch sa vám začnú zobrazovať navrhované výsledky.

Systém sprístupňovania e-skrípt , ktoré sú súčasťou fondu Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity, sa v súčasnosti tvorí podľa princípu zdola-nahor. Na strane používateľov, hlavne študentov, je silný tlak na sprístupnenie ( výsledky dotazníka o spokojnosti so službami knižnice, prieskum spokojnosti v rámci Týždňa slov.knižníc). V autorskej komunite je celé spektrum názorov na to, či je dobré skriptá poskytnúť v elektronickej podobe. V sprístupňovaní akéhokoľvek obsahu verejnosti, aj keď v tomto prípade je verejnosť naša vlastná akademická obec, sa riadime príslušným autorským zákonom.  Na základe rozhodnutia vedenia UNIZA sme kontaktovali predstaviteľov fakúlt  Žilinskej univerzity v Žiline, aby sa vyjadrili ku sprístupneniu titulov, ktoré máme zatiaľ digitalizované ( študijná literatúra pre študentov prvých ročníkov podľa príslušných  informačných listov predmetov). Fakulty sme požiadali, aby posúdili svoju pripravenosť ponúknuť elektronické verzie skrípt svojich autorov. Fakulty zvažovali viaceré aspekty, ako boli súhlas autorov, predaj tlačených verzií skrípt, možnosť reedície, ďalšie nelegálne šírenie skrípt a pod.

Postupne vzniká skupina autorov, ktorí súhlasia so sprístupnením elektronickej verzie ich skrípt. Na našej webovej stránke v sekcii e-skriptá nájdete od 12.4.2017 prvé tituly skrípt, doslova prvé lastovičky, u ktorých autori súhlasia s ich zverejnením. Veríme, že skupina tých, ktorí chápu požiadavky študentov a ich preferenciu v moderných technológiách, sa bude rozrastať.

Knižnica sa zaviazala rozšíriť bezpečnostné opatrenia elektronickej verzie titulov, ktoré sú vysvetlené v sekcii e-skriptá.

Nech sa Vám všetkým dobre študuje.

PhDr. Alena Mičicová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline