Nemôže byť dobrá škola bez dobrej knižnice. Sú to spojené nádoby navzájom prelínajúce svoje činnosti, cieľové skupiny, ich potreby, procesy, nápady, inovácie.

Symbióza univerzitnej knižnice a materskej inštitúcie je dlhodobý a dá sa povedať nikdy nekončiaci proces. Tak to bolo v minulosti a napriek všetkým technologickým vymoženostiam a scenárom, tak to bude aj v budúcnosti. Aspoň v budúcnosti, ktorú si naše generácie dokážu projektovať.

Mozaika súčasnosti a blízkych perspektív

UK UNIZA zachytáva všetky moderné technologické trendy a v rámci personálnych a finančných možností sa ich snaží preniesť do svojich služieb. Pracujeme na príprave projektu digitalizácie fondov, rokujeme o účasti v projekte elektronického publikovania, mapujeme nové databázy na trhu, prinášame workshopy a prezentácie citačných, textových, informačných databáz, ponúkame školenia ku systémom vyhľadávania, prípravy vedeckých textov a podobne.
O konkrétnych službách, možnostiach, aktivitách a našej odbornej podpore je táto webová stránka.

Kde nás nájdete?

Adresa: Ul. vysokoškolákov 24, 011 84 Žilina

Otváracie hodiny (počas semestra)

v pracovných dňoch

pondelok – štvrtok 8:00 – 18:00
piatok 8:00 – 15:00