Hľadáte toto?

Informácie o dostupných tituloch, výpožičkách, registrácii, predlžovanie výpožičiek, výstupné tlačivá

Požičovňa 041 / 513 1453

eva.kollarikova@uniza.sk

OTVÁRACIE HODINY

pondelok – štvrtok 8:00 – 15:00
piatok  8:00 – 15:00 

Riaditeľ knižnice

Mgr. Maroš Konečný

telefón: 041/ 513 1450

 email

Útvar riaditeľa

Anna Gažáková

041 / 513 1451 email

+421 915 595 914

administratívna činnosť

Oddelenie tvorby fondov a informačných zdrojov

zástupkyňa riaditeľa

vedúca oddelenia

Mgr. Mariana Barbořáková

041 / 513 1465 email

metodika, čiastkové knižnice, prieskumy a akvizícia knižničných dokumentov, administrácia elektronických informačných zdrojov

Jana Horúcková

041 / 513 1468 email

periodiká, klasifikácia

Miriam Šeligová

041 / 513 1456 email

katalogizácia

Mgr. Adam Špánik

041 / 513 1457 email

evidencia a podpora publikačnej činnosti, ohlasov, Publi.cz, rešerše

Mgr. Katarína Deverová, PhD.

041 / 513 1464 email

evidencia ohlasov


Jana Líšková

041 / 513 1452 email

0915 595 913 – služobný mobil

evidencia publikačnej činnosti

Zuzana Zbyňovcová

041 / 513 1467 email

normy, záverečné práce, študovňa publikačnej činnosti


Oddelenie knižničných služieb a používateľskej podpory

vedúca oddelenia

Mgr. Eva Kolláriková

041 / 513 1469 email

0915 595 916

registrácia čitateľov, výpožičky, prolongácie, výstupné tlačivá

POŽIČOVŇA 

041 / 513 1453

registrácia čitateľov, výpožičky, prolongácie, výstupné tlačivá

Mgr. Nora Chvalníková

požičovňa

email

Mgr. Mária Dubská

požičovňa

email

Mgr. Eliška Horníková, PhD.

požičovňa

email

Jarmila Ivanišová

041 / 513 1463 email

študovňa 2


Božena Mikulíková

041 / 513 1453 email

reprografické služby, e-copy

ŠTUDOVŇA 2

041 / 513 1463

Mgr. Matúš Kubala

041 / 513 1460 email

0908 928 488

marketing, sociálne siete, Europe Direct

Mgr. Tomáš Skupin

041 / 513 1704 email

prideľovanie DOI, technická a používateľská podpora, 3D tlač, koordinátor pre iThenticate, informačné systémy

Bc. Danka Vráblová

041 / 513 1466  email

marketing a používateľská podpora, MVS a MMVS

Adresa

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
Ul. vysokoškolákov 24
011 84 Žilina

Telefón: 041 / 513 14 65
Fax: 041 / 513 14 49
E-mail: ukzu@uniza.sk