Výstupy PČ pre autorov

Výstup publikačnej činnosti pre ľubovoľného autora je možné vygenerovať aj bez prihlásenia sa v knižničnom katalógu OPAC. Rovnako je možné bez prihlásenia generovať aj výstupy v Centrálnom registri publikačnej činnosti – CREPČ 2 (návod nižšie). 

V knižničnom katalógu OPAC

1. krok: vyhľadanie autora

V katalógu OPAC vyhľadávame podľa autora vo fonde publikačná činnosť. 

2. krok: detaily záznamu

Pri ľubovoľnom zázname autora rozklikneme Detaily záznamu.

3. krok: rozkliknutie autora v zázname

4. krok: výber konkrétneho výstupu PČ

Vyplníme potrebné údaje, ak potrebujeme kompletnú publikačnú činnosť, tak nechávame v rokoch hviezdičku. 

Výstupy pre pracovisko (univerzita, fakulta, katedra, ústav...) generuje Univerzitná knižnica

V Centrálnom registri publikačnej činnosti (Crepč2)

1. krok: vyhľadávame osobu v registri

Na stránke: https://app.crepc.sk/ vypĺňame hľadacie pole a z možností vyberieme osobu.

2. krok: výber možnosti generovania výstupu

V zozname výsledkov nájdeme relevantnú osobu. Následne klikneme na piktogram ohnutej stránky.

3. krok vygenerovanie výstupu PČ

Vyplníme potrebné údaje a vyberieme si z ponuky rôznych výstupov.