Katalóg Univerzitnej knižnice UNIZA, ktorý obsahuje záznamy všetkých knižničných jednotiek našej knižnice. Môžete vyhľadávať knihy, periodiká, publikačnú činnosť, e-booky, normy, elektronické a audiovizuálne dokumenty, záverečné práce.

Po prihlásení sa do svojho používateľského účtu je možné si objednať knihy na vypožičanie. 

Katalóg obsahuje formuláre pre evidenciu publikačnej činnosti, ohlasov, medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu.

nfoGate je databáza kníh, v ktorej nájdete viac ako 1.5 milióna záznamov knižných titulov. Predstavuje unikátnu zbierku bibliografických záznamov obohatenú o používateľské hodnotenia a komentáre. InfoGate poskytuje možnosť vyhľadávať v katalógoch všetkých zapojených knižníc prostredníctvom jedného dotazu.

Online katalóg SNK

Katalóg Slovenskej národnej knižnice v Martine. Obsahuje elektronické databázy súbežnej a retrospektívnej Slovenskej národnej bibliografie.

Katalógy ďalších knižníc

Zoznam ďalších slovenských knižníc, s URL adresami na ich knižničné katalógy.