co2 laser laserova gravirovacka banner creo lab creolab

V kreatívnom priestore miestnosti Creo Lab sa nachádza okrem 3D tlače aj ďalší nástroj pre zdokonalenie tvojej kreativity a technických zručností – laserová gravírovačka. Toto pokročilé zariadenie ti otvára nové možnosti a dvere pre tvoje nápady a realizáciu zaujímavých projektov. S laserovou gravírovačkou môžeš precízne rezať, gravírovať a tvarovať rôzne materiály, čím vytváraš nové dimenzie kreativity a inovácií. Preto príď a objav nové spôsoby, ako prenášať svoje tvorivé koncepty do reality.

co2 laser gravirovacka creo lab

Bezpečnostné pravidlá pred používaním

 1. Na využívanie laserovej gravírovačky musí mať používateľ absolvované školenie s pracovníkom knižnice.
 2. Je prísne zakázané otvárať kryt a manipulovať v pracovnej ploche ak je gravírovačka zapnutá.
 3. Osoby obsluhujúce laserovú gravírovačku musia mať už pred spustením a počas celej doby používania lasera nasadené ochranné okuliare.
 4. Modrá hadica odvetrávania musí byť umiestnená v otvorenom okne, aby nedochádzalo k hromadeniu výparov v interiéri. Odporúčame otvoriť aj iné okná pre zabezpečenie dostatočného vetrania v miestnosti.
 5. Laserová gravírovačka generuje silný laserový lúč – môže prispieť k zapáleniu blízkych horľavých materiálov.
 6. Uistíme sa, že pred zapnutím máme v gravírovačke umiestnený materiál, predmet s ktorým budeme pracovať.
 7. Nikdy nespúšťame gravírovanie bez umiestneného materiálu – dôjde k poškodeniu pracovnej dosky lasera.
 8. Zariadenie obsahuje zdroj vysokého napätia.
 9. Osoby obsluhujúce laserovú gravírovačku ju nesmú nechať spustenú bez dozoru.
 10. V prípade akýchkoľvek problémov a nezrovnalostí použite bezpečnostné tlačidlo na vypnutie.
 11. Je zakázané gravírovať na zrkadlo, prípadne podobné materiály, ktoré môžu odrážať laserový lúč.
 12. Univerzitná knižnica UNIZA nezodpovedá za prípadne spôsobené škody v dôsledku nesprávneho používania, nedostatočnej opatrnosti a nerešpektovaním vyššie uvedených bodov.

Návod na obsluhu

1. Najskôr je potrebné absolvovať povinnú úvodnú konzultáciu

Na konzultácii si spoločne ukážeme, ako gravírovačka funguje, aké sú odporúčané nastavenia a vysvetlíme bezpečnostné pravidlá používania. Na konzultáciu sa prihlásite pomocou formulára, na základe ktorého Vás bude kontaktovať jeden zo zamestnancov knižnice.


  Ak ste človek, vyberte obrázok Nákladné auto.

  2. Podpísanie zaškolenia o bezpečnostných pravidlách práce s gravírovačkou

  Na konci konzultácie je potrebné, aby používateľ podpísal jej absolvovanie. To sa zapíše aj do karty čitateľa a do CREOplus karty, takže školenie už nebude potrebné opakovať. VZOR TLAČIVA

  3. Obsluha gravírovačky

  1. Na obsluhu používame stolový PC umiestnený v Creolabe
  2. Zapneme gravírovačku – červený vypínač na vrchnej strane gravírovačky prepneme do polohy I
  3. Otvoríme si pripravený súbor (svg, pdf, png) v programe Inkspace
  4. Ak si vytvárame vlastný model riadime sa nasledovným zafarbovaním – červená rezanie, čierna gravírovanie
  5. Klikneme na Súbor-Vlastnosti dokumentu-Prispôsobiť veľkosť stránky obsahu
  6. Súbor si následne uložíme Súbor-uložiť ako-Laser Draw LYZ.zip-zmeniť Inkscape Version z 1.0 na 0.92 to 0.99
  7. Rozbalíme si .zip súbor do priečinka
  8. Spustíme LaserDRW a otvoríme si exportovaný .lyz súbor
  9. Ako prvé vždy gravírujeme až tak režeme
  10. Otvoríme si súbor engraving.lyz a program LaserDRW nám ukáže tú časť grafiky, ktorá sa bude gravírovať
  11. Otvoríme Engraving- Device initialization – pomocou parametrov Origin-X a Origin-Y si nastavíme počiatočný bod gravírovania tj. miesto, kde sa má začať gravírovať – počiatočný bod gravírovania je ľavý horný roh v našom dokumente.
  12. Po nastavení klikneme na OK
  13. Následne prejdeme do Engrave – Engrave… – nastavíme si style na Engraving
  14. Pri zašktrtnutom Sunken sa nám bude gravírovať to, čo máme v dokumente čiernou. Ak nebude Sunken zaškrtnuté, gravírovať sa bude všetko okrem toho, čo je v dokumente čiernou.
  15. Rýchlosť necháme nastavenú na 100mm/s
  16. Prekontrolujeme si, že „Frame“ máme nastavený na „Rectangle“
  17. Na gravírovačke si nastavíme správnu silu – 5% – jemné gravírovanie, 20% výrazné hlboké gravírovanie.
  18. Uistíme sa, že kryt gravírovačky je zavretý a v programe klikneme na „starting“, čím spustíme gravírovanie.
  19. Po vygravírovaní neotvárame kryt gravírovačky pri zapnutom lasery!
  20. Následne môžeme prejsť na rezanie
  21. Otvoríme si súbor cutting.lyz a program LaserDRW nám ukáže tú časť grafiky, ktorá sa bude vyrezávať
  22. Prejdeme opäť do Engrave – Engrave… – nastavíme si style na Cutting
  23. Rýchlosť necháme nastavenú na 10mm/s
  24. Prekontrolujeme si, že „Frame“ máme nastavený na „Rectangle“
  25. Na gravírovačke si nastavíme správnu silu – 20% – 3mm preglejka, 25% 4mm preglejka.
  26. Uistíme sa, že kryt gravírovačky je zavretý a v programe klikneme na „starting“, čím spustíme gravírovanie.
  27. Po úspešnom vygravírovaní vypneme zariadenie, počkáme kým prestane svietiť laserové svetlo a otvoríme kryt gravírovačky
   
   

  Pri práci s laserovou gravírovačkou musíte dodržiavať bezpečnostné opatrenia, a ak máte nejaké nejasnosti alebo otázky ohľadom jej používania, neváhajte sa poradiť so zamestnancom Univerzitnej knižnice UNIZA. Vaša bezpečnosť je našou najvyššou prioritou, a sme tu, aby sme vám poskytli potrebnú podporu a zabezpečili, že vaša práca s laserovou gravírovačkou bude bezpečná a bezproblémová.

  Základné parametre nastavenia laserovej gravírovačky

  Hodnota v % znázorňuje silu laserového lúča, ktorú je potrebné nastaviť na displeji gravírovačky

  Gravírovanie

  Preglejka            Rýchlosť 100 mm/s – 5% jemné

                              Rýchlosť 100 mm/s – 10% optimálne

                              Rýchlosť 100 mm/s – 20% hlboké

  Plexisklo              rýchlosť 100 mm/s – 7-10%

   

  Rezanie

  Preglejka 3mm  Rýchlosť 20 mm/s – laser 50%

                              Rýchlosť 10 mm/s – laser 20%

  Preglejka 4mm  Rýchlosť 10 mm/s – 25%

  Plexisklo 2mm  Rýchlosť 10mm/s – 25% – spustíme na 2x

  Ak chceš využívať zariadenia a služby dostupné v Creo Labe, musíš mať platnú registráciu v Univerzitnej knižnici UNIZA a zároveň vlastniť platnú CREOplus kartu.