Univerzitná knižnica ponúka centralizované registrovanie identifikátorov DOI

Ako služba funguje?

Naša služba zjednodušuje a unifikuje prideľovanie identifikátorov DOI pre publikácie vydané Žilinskou univerzitnou. 

Prideľovanie DOI je určené pre digitálne objekty vydané na UNIZA, s jednotným prefixom pre celú univerzitu.

DOI sa prideľuje objektom dostupným online v digitálnej forme, ktoré majú svoje vlastné unikátne URL adresy v internete. Medzi takéto objekty patria: knihy a knižné série, zborníky a príspevky z konferencie, záverečné práce, sada nezávislých komponentov a doplnkové komponenty (obrázky, tabuľky, grafy, videá a pod.), technické správy, normy, databázy, súbor dát a časť obsahu.

Prideľovanie DOI je realizované dvoma spôsobmi, prvým je automatizované prideľovanie DOI pomocou softvéru Actavia, ktorý je určený pre redakcie vedeckých časopisov Žilinskej univerzity v Žiline. Týmto spôsobom je možne prideliť DOI celému číslu a jednotlivým článkom časopisu.

Druhým spôsobom je prideľovanie DOI realizované modulom centrálna správa DOI softvéru Actavia, pomocou ktorého koordinátor UK UNIZA manuálne prideľuje DOI pre redakcie vedeckých časopisov, ktoré nevyužívajú Actaviu a pre všetky ostatné objekty ktorým je DOI možné prideliť.

V prípade využitia redakčného systému Actavia, bude landing page vytvorená automaticky systémom, používateľ systému si bude môcť sám doplniť požadované údaje na túto stránku.

V prípade manuálneho pridelenia DOI vytvorí UK UNIZA v digitálnom repozitári UNIZA (https://drepo.uniza.sk) landing page pre DOI a koordinátor UK UNIZA doplní požadované údaje na túto stránku.

Kontaktná osoba

Mgr. Tomáš Skupin

041/ 513 1469       tomas.skupin@uniza.sk

Dôležité informácie

Dohoda o spolupráci pri prideľovaní DOI na Žilinskej univerzite v Žiline

Univerzitná knižnica UNIZA začína spoluprácu pri prideľovaní DOI na základe vyplnenia a podpísania dohody (nižšie) medzi knižnicou a fakultou, ktorá zastupuje redakciu časopisu.

1. krok

Kontaktovanie koordinátora UK UNIZA

V prípade záujmu o využívanie redakčného systému Actavia, prípadne registráciu DOI, kontaktujte koordinátora UK UNIZA.

1. krok

2. krok

Podpísanie dohody o spolupráci

Koordinátor overí, či už je s pracoviskom podpísaná dohoda o spolupráci, ak nie, zabezpečí podpísanie dohody.

Dohoda o spolupráci pri prideľovaní DOI na Žilinskej univerzite v Žiline

2. krok

3. krok

Vytvorenie landing page/redakčného systému pre časopis

Koordinátor UK UNIZA zabezpečí vytvorenie landing page pre objekt, ktorému sa bude DOI prideľovať a kam bude DOI odkazovať.

V prípade využívania redakčného systému Actavia sa zabezpečí vytvorenie webu časopisu.

3. krok

4. krok

Pridelenie DOI

Koordinátor za UK UNIZA pridelí danému objektu DOI a doplní všetky potrebné metadáta do formulára na zaregistrovanie DOI.

V prípade využívania redakčného systému Actavia pridelí DOI systém automatizovane.

4. krok

5. krok

Registrácia DOI v Crossrefe, zfunkčnenie presmerovania na landing page v Actavii, prípadne v digitálnom repozitári UNIZA.

DOI schvaľuje Crossref. 

5. krok

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať:

Mgr. Tomáš Skupin

tomas.skupin@ukzu.uniza.sk

041/ 513 1469