Výročné štatistické ukazovatele za rok 2023.

Výročné štatistické ukazovatele za rok 2022.

Výročné štatistické ukazovatele za rok 2021.

Výročné štatistické ukazovatele za rok 2020.

Výročné štatistické ukazovatele za rok 2019.

Výročné štatistické ukazovatele za rok 2018.

Výročné štatistické ukazovatele za rok 2017.

Výročná správa UK UNIZA za rok 2016

Výročná správa UK UNIZA za rok 2015

Výročná správa UK UNIZA za rok 2014.

Správa o Podpornych činnostiach,  kapitola 9.2 Univerzitná knižnica.