Pre zabezpečenie dostupnosti ebookov, databáz a iných informačných zdrojov pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity aj zo zariadení, ktoré nie sú pripojené do univerzitnej siete, využívame vzdialený prístup.

Informačné zdroje a databázy, ktoré sa nenachádzajú na serveroch Žilinskej univerzity, sú nám väčšinou sprístupňované na rozsah IP adries, ktorými je jednoznačne definované sieťové prostredie Žilinskej univerzity. Pre zebezpečenie prístupu k týmto zdrojom pre študentov a zamestnancov UNIZA, ktorí nie sú so svojim PC, mobilom či tabletom pripojení na univerzitnú sieť, využívame vzdialený prístup pomocou služby OpenVPN.

VPN, virtual private network (virtuálna súkromná sieť), rozširuje súkromnú sieť cez verejnú (napríklad cez Internet) a tým umožňuje študentom a zamestnancom UNIZA, aby odosielali a prijímali dáta rovnako, ako keby boli ich zariadenia priamo pripojené do siete na pôde UNIZA.

 

Viac informácií o službe nájdete na oficiálnych stránkach OpenVPN.

Pre pripojenie do siete pomocou OpenVPN je potrebné najskôr stiahnuť a nainštalovať OpenVPN klienta. V súčasnosti poskytujeme pripojenie pre operačné systémy Windows,  Android a iOS ponuku plánujeme rozšíriť aj na ďalšie OS.

Windows
Android

1. Podľa verzie vášho Windowsu si stiahnite OpenVPN klienta z príslušného linku. Ak neviete akú verziu máte, kliknite tu.

2. Spustite stiahnutý súbor.

3. Pokračujte inštaláciou podľa obrázkov nižšie:

Po spustení inštalácie kliknite na tlačidlo NEXT.

Licenčné podmienky akceptujte kliknutím na tlačidlo I AGREE.

V ďalšom kroku nemeníme prednastavené voľby a rovno pokračujeme kliknutím na tlačidlo NEXT.

Cieľový adresár (Destination Folder) zvolíme C:\Program Files\OpenVPN a pokračujte kliknutím na INSTALL.

Pokiaľ máte operačný systém Windows 7, tak potvrdťe inštaláciu softvéra ovládača kliknutím na INŠTALOVAŤ.

Posledným krokom inštalácie je kliknutie na tlačidlo FINISH.

4. Ďalej je potrebné nastaviť, aby bolo spúšťanie OpenVPN klienta cez administrátora systému. Postupujte podľa obrázkov nižšie.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu OpenVPN GUI na vašej pracovnej ploche a zvoľte VLASTNOSTI.

V otvorenom okne Vlastnosti zvoľte kartu KOMPATIBILITA a zaškrtnite voľbu Spustiť tento program ako spávca. Potvrďte kliknutím na tlačidlo POUŽIŤ a následne OK.

Spustite klienta dvojklikom na ikonu OpenVPN GUI na pracovnej ploche. O spustení vás informuje ikona na spodnom paneli.

 

5. Stiahnite konfiguračné súbory, ktoré sú potrebné pre pripojenie sa ku VPN UNIZA.

.ZIP konfiguračný súbor klienta OpenVPN 

6. Rozbaľte stiahnuté súbory a nakopírujte ich do adresáru C:\ProgramFiles\OpenVPN\config\

7. Spustite klienta dvojklikom na ikonu OpenVPN GUI na pracovnej ploche. Na spodnom paneli kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu OpenVPN a kliknite na CONNECT.

8. Zadajte vaše prihlasovacie údaje v tvare UID@uniza.sk , alebo zamestnanci UPN@uniza.sk - študenti UPN@stud.uniza.sk (osobné číslo študenta/ zamestnanca) a vaše heslo. UID je vaše osobné zamestnanecké / študentské číslo. Čo je UPN? Pokiaľ sa nemôžete pripojiť svojimi prihlasovacími údajmi do siete, prejdite na aktiváciu vzdialeného prístupu v LDAP účte, ktorú nájdete na konci návodu.

9. Ak vám vyskočila správa o zablokovaní niektorých funkcií OpenVPN kliknite na POVOLIŤ PRÍSTUP.

10. Úspešne ste sa pripojili do VPN siete.

Pokiaľ ste úspešne nainštalovali OpenVPN klienta a naperiek tomu sa nemôžete pripojiť svojimi prihlasovacími údajmi do siete, znamená to, že sa služba OpenVPN autamaticky neaktivovala v LDAP účte. Preto ju aktivujeme manuálne.

1. Prihláste sa do správy účtu na linku: https://nic.uniza.sk/nms/main/index/main

2. Po prihlásení zvoľte na ľavom paneli Moje služby

3. V zozname vyberte službu VPN – (virtual private network) a kliknite na Aktivovať službu