Výroba odznakov je veľmi jednoduchá. Celý postup, krok po kroku, nájdeš práve tu.

Cena odznaku je 0,50€ za jeden kus.

Krok 1

Upravenie grafiky

Pred vytvorením odznaku je najskôr potrebné upraviť grafiku do potrebných rozmerov presne podľa stanovenej šablóny (tá je vo formáte PSD – ten môžete otvoriť vo Photoshope, alebo napr. Gimpe).

Krok 1

Krok 2

Vytlačenie grafickej predlohy

Keď máš všetko pripravené (A4 podľa šablóny), môžeš si ju dať  vytlačiť na našej tlačiarni Canon iR C2380/C2550, alebo priniesť už vytlačenú verziu. 

Krok 2

Krok 3

Vyrež si kruh

Najskôr vystrihni nožnicami okolie kruhu. Potom vlož papier s vytlačenou grafikou do vyrezávacieho lisu. Grafiku vycentruj na stred a páčkou sa grafika vysekne do potrebných rozmerov.

Krok 3

Krok 4

Výroba odznaku

Teraz musíš postupovať podľa presne stanoveného postupu. Ten nájdeš vypísaný dole spolu s video návodom.

Krok 4

Krok 5

Záver

Ak si postupoval správne, tak gratulujeme! Podarilo sa ti vytvoriť odznak 🙂

Krok 5

Krok 6

Platba za odznak

Po úspešnom vytvorení odznaku je potrebné zaplatiť za odznak v študovni č.1. Cena za 1ks je stanovená na 0,50€

Krok 6

Postup vyrezania grafiky

  •        Do vyrezávacieho lisu vložíte papier s vytlačenou grafikou (šablóna na vytvorenie grafiky je dostupná na webe knižnice) 
  •        Grafiku si vycentrujte do stredu kruhového otvoru

 

  •        Stláčaním páky jedným ťahom grafiku vyseknete

Postup vytvorenia odznaku

        1.       Do matrice  A vložíte najprv hladkú časť prázdneho odznakuna ňu položte vystrihnutú (alebo vyrezanú) potlač (ktorú si najskôr musíte vytlačiť) a na ňu položte priesvitnú fóliu (táto fólia tvorí súčasť prázdnych odznakov)

 

        2.      Rotačnú časť matrice s označením rozmeru odznaku, ktorá sa nachádza prichytená na lisovaciu hlavu lisu na odznaky, otočte úplne doľava

 

        3.      Potiahnite páku lisu úplne nadol. Hladká časť odznaku spolu s potlačou a priesvitnou fóliovou vrstvou sa teraz nachádzajú v rotačnej matrici. 

 

        4.      Otočte rotačnú časť lisu tak, aby pod lisovacou hlavou bola matrica B.

 

        5.     Do matrice B vložte časť prázdneho odznaku, na ktorom sa nachádza pripináčik, spinka, magnet

 

        6.      Otočte rotačnú matricu úplne doprava

 

        7.       Zatiahnite páku úplne nadol.

 

        8.     Odznak je hotový!

Video návod - Ako vyrobiť odznak

Ak chceš využívať zariadenia a služby dostupné v Creo Labe, musíš mať platnú registráciu v Univerzitnej knižnici UNIZA a zároveň vlastniť platnú CREOplus kartu.