Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu termínu uzatvorenia Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2) dňa 31. januára 2021 a z kapacitných dôvodov Univerzitnej knižnice UNIZA, budú pre rok vykazovania 2020 zaevidované len tie záznamy, ktoré budú do knižnice doručené:

Žiadame Vás, aby ste do daného dátumu do knižnice doručili hlavne PČ s rokom vydania 2019. PČ s rokom vydania 2020 doručená neskôr môže byť zaevidovaná aj pre rok vykazovania 2021.

Uzatvorenie CREPČ 2 pre rok vykazovania sa netýka evidencie ohlasov.

Pre viac informácií o publikačnej činnosti: http://ukzu.uniza.sk/publikacna-cinnost/

Ďakujeme za pochopenie.

Univerzitná knižnica UNIZA