Všetko o otvorenom prístupe na jednom mieste

Táto stránka sa venuje problematike Open Access. Už onedlho tu nájdete všetky informácie, od základných pojmov, cez typológiu OA, publikovanie v OA, značky, s ktorými sa môžete stretnúť pri vedeckých OA článkoch.

Open Access podľa CVTI SR

Téma Open Access podrobne spracovaná Centrom vedecko-technických informácií SR.

Open Access repozitáre

Open DOAR je internetový nástroj na indexovanie a vyhľadávanie v Open Access repozitároch z akaedmického prostredia.

Open Access časopisy

Databáza vedeckých Open Access časopisov.

Náš výber Open Access databáz

IOP Publishing je súčasťou Institute of Physics.  Jedná sa o vedeckú spoločnosťou, ktorá podporuje fyziku a spoločnú prácu fyzikov v prospech všetkých.

Adresár vedeckých a akademických elektronických časopisov s voľným prístupom spravovaný univerzitou v Lunde.

Adresár vedeckých a akademických elektronických kníh s voľným prístupom.

Voľný prístup k časopisom z oblasti inžinierstva, softvérového inžinierstva, bezdrôtových sietí, nanobiotechnológie, biofyzikálnej chémie, biomedicíny a výživy.

Časopisy vydavateľstva Elsevier z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, poľnohospodárstva, ekonomiky a spoločenských vied.

Renomované časopisy z oblasti biológie, chémie a zdravotníctva.

Recenzované časopisy z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied.

Recenzované časopisy vydavateľstva SAGE.

Recenzované časopisy z oblasti prírodných vied a medicíny.

Celosvetový adresár akademických repozitárov s otvoreným prístupom.

Projekt Národní knihovny ČR na digitalizáciu a uchovávanie kultúrneho dedičstva. Databáza obsahuje množstvo zdigitalizovaných materiálov.