Similarity Check je nástroj na kontrolu textov, ktorý je k dispozícii pre členov agentúry CrossRef. Jedná sa o rozhranie využívajúce databázu iThenticate, ktorá predstavuje celosvetovo najväčší software na detekciu a kontrolu plagiátorstva v odbornom publikovaní.

 • iThenticate predstavuje profesionálny nástroj na identifikáciu plagiátorstva článkov.
 • Zhoda sa sleduje v 30-tich jazykoch, vrátane slovenčiny.
 • Značnú časť tvoria anglické texty.
 • Texty sa porovnávajú s Internetom, databázou plných textov iThenticate a databázou diplomových a dizertačných prác od ProQuestu.
 • Similarity Check neprehľadáva databázu záverečných prác SR – crzp.sk
 • Tento nástroj je určený pre redakcie časopisov na overenie originality prác pred publikovaním.
 • Poplatok za overenie jedného dokumentu je 0,75$.
 • Po overení je vygenerovaný report, ktorý obsahuje percentuálnu zhodu dokumentu.
 • Ak po overení dôjde k publikovaniu kontrolovanej práce, je našou povinnosťou tejto práci prideliť DOI a zaradiť ju do databázy iThenticate.
 • To znamená, že tento nástroj je určený pre redakcie, ktorým prideľujeme DOI.

Ak potrebujete službu aktívne využívať, podpíšeme dohodu o využívaní služby.

Využívanie služby bude raz ročne rozrátané pre zapojené pracoviská a vyfakturované vnútorným systémom fakturácie UNIZA.

Využívanie iThenticate postup

 1. Stiahnite si dohodu.
 2. Vyplňte ju v dvoch exemplároch.
 3. Vedúci zamestnanec daného pracoviska, pod ktoré spadá redakcia časopisu dohody podpíše.
 4. Dohody odošlite na adresu UK UNIZA (adresátom je koordinátor Mgr. Tomáš Skupin).
 5. Po podpise dohôd riaditeľkou UK UNIZA Vám jeden exemplár odošleme naspäť.

Dokument pred a po overení

Pred overením Po overení

Kontaktná osoba

Mgr. Tomáš Skupin

tomas.skupin@uniza.sk | 041 / 513 1469