Univerzitná knižnica ponúka centralizované registrovanie identifikátorov DOI

Registrovať DOI pre zborník / príspevok v zborníku

Kontaktná osoba

Mgr. Tomáš Skupin

041/ 513 1704       e-mail

Dôležité informácie

Ako služba funguje?

Naša služba zjednodušuje a unifikuje prideľovanie identifikátorov DOI pre publikácie vydané Žilinskou univerzitnou. 

Prideľovanie DOI pre digitálne objekty vydané na UNIZA, s jednotným prefixom pre celú univerzitu. DOI sú registrované cez službu Crossref koordinátorom zo strany UK UNIZA (Mgr. Tomáš Skupin). DOI sa v rámci tejto služby prideľuje pre jednotlivé čísla odborných a vedeckých časopisov, pre jednotlivé články, alebo pre kombináciu, kedy sa prideľuje unikátny DOI pre celé číslo časopisu, aj pre články v danom čísle.

Prideľovanie DOI pre zborníky a príspevky v zborníku budú do služby pridané čoskoro.

 

Prideľovanie DOI

  1. Prideľovanie DOI je sprostredkované na základe vyplnenia potrebných údajov na webovej stránke UK UNIZA, kde sú tieto údaje vypísané a v prípade potreby aktualizované. V prípade potreby doplnenia údajov kontaktuje koordinátor za UK UNIZA koordinátora fakulty, opätovné vyplnenie údajov na stránke v tomto prípade nie je nutné.
  2. UK UNIZA vytvorí v digitálnom repozitári UNIZA (https://drepo.uniza.sk/handle/hdluniza/1) hlavnú stránku časopisu, podstránku pre každé jedno číslo. V prípade záujmu o samostatný DOI aj pre články v časopise, budú v repozitári vytvorené aj tzv. landing pages pre každý jeden článok. Podmienkou pridelenia DOI je vytvorenie landing page pre každý objekt, ktorému identifikátor prideľujeme.
  3. Pokiaľ je potrebné prideliť iba jeden DOI pre celé číslo časopisu, je povinnou prílohou kompletné PDF s číslom časopisu a článkami.
    Ak prideľujeme DOI iba článkom, povinnou prílohou je množina PDF súborov, pričom v každom jednom súbore je jeden článok.
    Ak prideľujeme DOI súčasne číslu časopisu a aj jeho jednotlivým článkom, povinnou prílohou je PDF s kompletným číslom, aj osobitné PDF pre každý jeden článok.
  4. UK UNIZA sa zaväzuje uvádzať presmerovanie z digitálneho repozitáru UNIZA na súčasné webové stránky časopisu formou linku na landing page. 

Dohoda o spolupráci pri prideľovaní DOI na Žilinskej univerzite v Žiline

Univerzitná knižnica UNIZA začína spoluprácu pri prideľovaní DOI na základe vyplnenia a podpísania dohody (nižšie) medzi knižnicou a fakultou, ktorá zastupuje redakciu časopisu.

2. krok

Vyplnenie formuláru na vytvorenie nového časopisu v repozitári UNIZA

Vypĺňa redakcia časopisu.

V sekcii: Registrovať DOI pre časopis / článok v časopise.

Pri nahrávaní PDF súboru sa odporúča, aby už obsahoval DOI, ktoré viete určiť na základe: Kodovnik a priklady DOI , prípadne môžete kontaktovať Mgr. Skupina.

2. krok

3. krok

Vytvorenie stránok a podstránok v digitálnom repozitári pre časopis

Vytvára Univerzitná knižnica. Zaručujeme previazanie so stránkami časopisu pomocou linkov (URL buttonov) na landing pages v digitálnom repozitári.

3. krok

4. krok

Vyplnenie formuláru pre pridelenie DOI pre články, číslo časopisu

Vypĺňa koordinátor za UK UNIZA.

4. krok

5. krok

Pridelenie DOI v Crossrefe, vytvorenie landing pages v digitálnom repozitári UNIZA.

DOI schvaľuje Crossref. 

5. krok

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať:

Mgr. Tomáš Skupin

tomas.skupin@ukzu.uniza.sk

041/ 513 1704