Prednáška: Psychológia a etika vynálezcovstva

V Univerzitnej knižnici UNIZA sa uskutoční prvá zo série troch prednášok o Vynálezcovstve.

Abstrakt: 
Psychologická zotrvačnosť bude predstavená ako bariéra tvorivého myslenia a ukážeme si aj spôsoby jej prekonávania. Povieme si čím je práca vedca a bádateľa príťažlivá a upozorníme taktiež na úskalia súvisiace s touto prácou. Zdôrazníme si etické a morálne hodnoty, ktoré sú potrebné pre osobnostný rast úspešného vynálezcu.

Na čo sa môžeme tešiť?
– Dozvieme sa o Genrichovi Saulovičovi Altšullerovi, autorovi Teórií Riešenia Inovatívnych Zadaní (TRIZ).
– Odhalíme tajomstvo osobnostných charakteristík úspešných vynálezcov.
– Kto je to “Tvorivá Osobnosť” podľa Altšullera?
– Čo všetko stojí na ceste realizácie Tvorivej Osobnosti, alebo Psychológia vynálezcovstva?

Miesto a čas:
Pondelok 12.06.2023, 14:00 – 15:00 hod.
Univerzitná knižnica UNIZA
Ul. vysokoškolákov 24
011 84 Žilina
 
Prednášajúci: 
Ing. Michal Hoč, PhD.

REGISTRÁCIA: NUTNÁ 
VSTUP NA PREDNÁŠKU PO REGISTRÁCII: VOĽNÝ
vynalez1