Žilinská univerzita spolupracuje s Publi.cz

Základné informácie o Publi

Publi.cz je cloudová platforma, ktorá funguje ako webová knižnica.

Okrem tradičných e-publikácií (PDF, ePub) poskytuje vlastný formát obohatený o interaktívne prvky, ktorý nazýva mKniha. Ten v sebe okrem práce so štandardnými PDF súbormi zahŕňa živý multimediálny obsah (audio, video). Čitateľ si tiež vie v texte zvýrazňovať vybrané pasáže a robiť si z neho výťahy.

Publi je tiež výbornou pomôckou k distančnej výučbe študentov. Práve spomínaná mKniha môže byť využitá ako interaktívny výučbový materiál. Okrem tradičného textového výkladu učiva dokáže v sebe kombinovať multimediálne súbory spolu s cvičeniami, či overovacími testami. Študent tak získava možnosť okamžite si preveriť svoje vedomosti po naštudovaní daného učiva. Okrem toho Publi dokáže spolupracovať s komunikačnými platformami Cisco Webex, Microsoft Teams a Google Classroom.

Publi je dostupné prostredníctvom webovej stránky a ponúka tiež aplikácie pre všetky zariadenia. Vďaka tým je možné knihu autorizovať pre dané zariadenie a stáva sa tak spoločníkom aj na cestách, kde nie je k dispozícii internetové pripojenie.

Hlavný odkaz na online knižnicu PUBLI UNIZA

Ako pracovať s platformou PUBLI?

Čitatelia

Autori

Aplikácia Publi na stiahnutie

Ďalšie dôležité odkazy

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Adam Špánik

041 / 513 1457

adam.spanik@uniza.sk