Čo ponúkame v Univerzitnej knižnici UNIZA?

Výpožičné služby a online objednávanie v katalógu OPAC

V požičovni si môžeš objednané knihy osobne prevziať, predĺžiť na ďalšie obdobie, alebo vrátiť. Študenti – prváci, ktorí študujú prvýkrát v UNIZA , majú registráciu aktiváciou svojej ISIC čipovej karty na prvý akademický rok zdarma. Literatúru, ktorú potrebuješ si budeš objednávať elektronicky, v online katalógu. Vyplníš prihlásenie a po potvrdení objednávku si pre ňu môžeš prísť o 2 hodiny, alebo najneskôr do 5 pracovných dňoch. Nezabudni, že prevziať si ju môžeš len osobne. Bezplatná výpožičná doba 60 dní. Predĺženie je možné telefonicky, alebo osobne v požičovni. Predĺžiť výpožičky je možné dva krát, vždy o 60 dní. Ak to nestihneš, na karte čitateľa sa načíta upomienka, ktorá po nevyplatení alebo nepredĺžení sa násobí každých 30 dní. 

TEL: 041/ 513 1453

Túto službu môžeš využiť vždy, ak potrebuješ získať literatúru, ktorú nenájdeš v našej knižnici. Požiadať môžeš o výpožičku z inej slovenskej knižnice, ktorá ju pre teba uvoľní na určité obdobie.
Kontakt na pracovníka: Bc. Danka Vráblová: 041/ 513 1466

Potrebuješ odborne spracovať rešerš ku svojej záverečnej práci? Využi túto službu.

Rešerš je výťah, prehľad a súhrn údajov alebo poznatkov získaných z kníh, zborníkov, časopisov a z elektronických databáz. V Univerzitnej knižnici sa robia literárne rešerše, ktorých výsledkom je zoznam bibliografických záznamov dokumentov na danú tému. 

 

Žilinská univerzita v Žiline sa zaviazala dodržiavať podmienky sprístupňovania a využívania elektronických informačných zdrojov (EIZ), ktoré súvisia s dodržiavaním autorských práv. Podmienky stanovené poskytovateľmi EIZ sú rôzne v závislosti od konkrétneho zdroja. Tieto je treba pozrieť priamo na stránkach konkrétneho EIZ.vyhľadávanie v skriptách. 

V Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity prebieha digitalizácia skrípt vydaných na pôde Žilinskej univerzity. Od 12.4.2017 sprístupňujeme prvé tituly skrípt, doslova prvé lastovičky, u ktorých autori súhlasia s ich zverejnením. Veríme, že skupina tých, ktorí chápu požiadavky študentov a ich preferenciu v moderných technológiách, sa bude rozrastať.

Vyskúšajte naše vyhľadávanie v skriptách. 

E-booky

V súčasnosti ponúkame používateľom prístup k e-bookom od viacerých vydavateľstiev. Vyberte si službu, v ktorej chcete prehliadať e-booky.

Využívanie služieb pomocou vzdialeného prístupu

Pre zabezpečenie dostupnosti ebookov, databáz a iných informačných zdrojov pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity aj zo zariadení, ktoré nie sú pripojené do univerzitnej siete, využívame vzdialený prístup.

Kurzy a školenia, prednášky, semináre

Naša knižnica priebežne pripravuje rôzne zaujímavé typy vzdelávania, stačí si sledovať našu webovú stránku, sociálne site a v prípade záujmu sa prihlásiť, alebo prísť.

COPY CENTRUM

Potrebuješ si do školy niečo vytlačiť, alebo skopírovať? V našej knižnici nájdeš reprografické služby, E-copy, či 3D tlač.

3D TLAČ

Používatelia našej knižnice majú k dispozícii našu 3D tlač. 

Ako to celé prebieha? Klikni a dozvieš sa viac. 

Samoobslužný skener

Najnovším knižničným prírastkom sa stal samoobslužný skener, ktorý je pre Vás pripravený v technickej študovni. Môžete ho použiť k skenovaniu časti kníh, vybraných strán časopisov, či bežných dokumentov. Bookeye 5 V3 Kiosk hravo zvládne skenovanie dokumentov formátu A3. 

 

REPROplus

Knižnica tiež pripravila nové používateľské karty s výhodami. Používateľ si bude môcť predplatiť kredity, ktoré bude možné využívať v rámci reprografických služieb. Navyše získa prístup k samoobslužnému skeneru zadarmo.

Hand lab

Vypožičanie kancelárskych potrieb, výroba odznakov na pákovom stroji.

Bibliobox

Bibliobox je zariadenie, ktoré umožňuje vrátenie kníh 24 hodín denne, teda aj v čase, kedy je knižnica zatvorená.  Nájdete ho v budove rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline. 

Konzultačno-poradenské služby

Zamestnanci našej knižnice Ti ochotne pomôžu, keď si nebudeš vedieť s niečím u nás poradiť. Či si v požičovni, študovniach, alebo v oddychových zónach.

Priestory knižnice pre Tvoj voľný čas

Krok po kroku

Vonkajšie priestory

Knižničná búdka

Vonkajšie priestory

Vonkajšie priestory

Inteligentná lavička

Vonkajšie priestory

Prízemie

Požičovňa

Prízemie

Prízemie

COPY CENTRUM

Prízemie

Prízemie

Kancelária Europe Direct Žilina

Prízemie

1. poschodie

Študijno-oddychová zóna

1. poschodie

1. poschodie

Mozgovňa

1. poschodie

1. poschodie

Študovňa 1

1. poschodie

1. poschodie

Študovňa 2

1. poschodie

Študovne

V študovniach máte prístup k odbornej a dennej tlači. Taktiež tu môžete využiť bezplatný prístup k počítačom. Okrem toho tu nájdete aj spoločenské hry, alebo priestor na oddych a relax.

Tel:  

  • 041/ 513 1463
  • 041/ 513 1704

Študovňa 1

Študovňa 2

Študijno-oddychová zóna

Tichý box

Mozgovňa

Vonkajšie priestory

Vo vonkajších priestoroch je prístup k voľnočasovej literatúre v Knižnej búdke a využitie funkcionalít inteligentnej lavičky, či posedenie v Čitárni pod stromom ( funguje v obmedzenom období).