Rešerš je výťah, prehľad a súhrn údajov alebo poznatkov získaných z kníh, zborníkov, časopisov a z elektronických databáz. V Univerzitnej knižnici sa robia literárne rešerše, ktorých výsledkom je zoznam bibliografických záznamov dokumentov na danú tému. Záznamy obsahujú základné bibliografické údaje: autor, názov, miesto a rok vydania, príp. ročník, číslo, strany v časopise, prípadne i ďalší popis. Vyhľadané záznamy reprezentujú i dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo fonde Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity.

O vypracovanie literárnej rešerše požiadate jednoducho, vyplnením formulára nižšie. 

Cenník služieb UK UNIZA.

Objednávka rešerše

Jazyk dokumentov (povinné))

Prevzatie výstupu (Neregistrovaný používateľ si preberá rešerš osobne po zaplatení poplatku.)

Please prove you are human by selecting the Car.