Ponuka kurzov a školení od Univerzitnej knižnice UNIZA

Služby knižnice

naše kurzy a školenia majú za hlavný cieľ oboznámiť používateľa so službami knižnice

Úvod do knižnice

Základy 3D tlače

kurz má za cieľ oboznámiť so základnou problematikou 3D tlače a modelovaním 3D objektov

Informačná gramotnosť

pomôžeme nájsť odpovede na otázky:
Aké informácie vyhľadávať? Kde ich vyhľadávať?
- pripravujeme -

Elektronické databázy

ako efektívne vyhľadávať v databázach elektronických informačných zdrojov.
- pripravujeme -

Publikačná činnosť

novinky z oblasti evidencie publikačnej činnosti a ohlasov.
- pripravujeme -

Ponuku kurzov a školení budeme priebežne inovovať a rozširovať

Úvod do knižnice

Vďaka tomuto kurzu budete vedieť:

  • o všetkých službách, ktoré knižnica ponúka,
  • ako si požičiavať knihy,
  • ako si požičiavať knihy z iných knižníc cez našu,
  • kde študovaťčo môžete využívať pri štúdiu,
  • ktoré externé databázy využívať a ako v nich efektívne vyhľadávať,
  • ako funguje proces získavania kníh do knižnice, ako ich evidujeme a ako môžete požiadať o zakúpenie kníh do fondu knižnice,
  • aké ďalšie kurzy knižnica ponúka.

Komu je kurz určený: skupine, maximálne 24 ľudí (kapacita študovne), noví študenti UNIZA, noví zamestnanci a všetci ostatní

Termín kurzu: 1x 60-70 minút, preferovane v ľubovoľný pracovný deň na začiatku akademického roka – september, október. Po dohode s kontaktnou osobou je možné aj iný dátum. 

Rezervácia: Kurz sa rezervuje cez formulár (nižšie), rezervuje jedna zodpovedná osoba za celú skupinu (napr. vedúci predmetu). Ohľadom potvrdenia dátumu a ďalších informácií bude zodpovedná osoba informovaná e-mailom. 

Kontaktná osoba: Bc. Danka Vráblová – danka.vrablova@ukzu.uniza.sk – 041/513 1466

Kurz je rozdelený do 4 tematických blokov, účastníci postupne prejdú všetkými a získajú odpovede na otázky:

Blok požičovňa

Ako sa registrujem? Ako sa objednávajú knihy? Aká je výpožičná doba? Ako si predĺžim výpožičku? Ako sa zorientovať v knižničnom katalógu OPAC? Ako si požičiam knihu z inej knižnice? Ako sa knihy skladujú? 

Čo je kancelária Europe Direct Žilina a ako ju môžem využiť?

Blok informačné zdroje

Kde mám hľadať informačné zdroje? Čo všetko ponúka webová stránka knižnice? Aké elektronické služby ponúka knižnica? Je knižnica na Social media? V ktorých databázach mám vyhľadávať? Kde nájdem elektronické knihy? Čo je to rešerš?

Blok študovne

Kde všade môžem študovať? Ako si rezervujem tiché boxy? Aké odborné a voľnočasové periodiká nájdem v knižnici? Aké reprografické služby knižnica ponúka?

Blok budovanie fondov

Ako vyberáme literatúru do knižnice? Ako sa knihy spracúvajú? Ako sa buduje katalóg? Ako môžem aj ja vybrať literatúru na zakúpenie pre knižnicu? 

Rezervačný formulár


Please prove you are human by selecting the Car.