Rešerš je výťah, prehľad a súhrn údajov alebo poznatkov získaných z kníh, zborníkov, časopisov a z elektronických databáz. V Univerzitnej knižnici sa robia literárne rešerše, ktorých výsledkom je zoznam bibliografických záznamov dokumentov na danú tému. Záznamy obsahujú základné bibliografické údaje: autor, názov, miesto a rok vydania, príp. ročník, číslo, strany v časopise, prípadne i ďalší popis. Vyhľadané záznamy reprezentujú i dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo fonde Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity.

O vypracovanie literárnej rešerše požiadate jednoducho, vyplnením formulára nižšie. 

Cenník služieb UK UNIZA.

Objednávka rešerše

    Jazyk dokumentov (povinné) Pre informačné zdroje z e-databáz odporúčame zvoliť aj angličtinu.

    Prevzatie výstupu (e-mailom odosielame iba rešerše pre používateľov s platnou registráciou na aktuálny kalendárny rok, prípadne až po zaplatení poplatku za rešerš)