Rešerš je výťah, prehľad a súhrn údajov alebo poznatkov získaných z kníh, zborníkov, časopisov a z elektronických databáz. V Univerzitnej knižnici sa robia literárne rešerše, ktorých výsledkom je zoznam bibliografických záznamov dokumentov na danú tému. Záznamy obsahujú základné bibliografické údaje: autor, názov, miesto a rok vydania, príp. ročník, číslo, strany v časopise, prípadne i ďalší popis. Vyhľadané záznamy reprezentujú i dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo fonde Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity.

Pokiaľ máte záujem o zahraničné zdroje je dobré uvádzať kľúčové slová nielen v slovenskom jazyku, ale aj v požadovanom cudzom jazyku.

Za rešerš zaplatíte poplatok v sume, ktorá vyplýva z platného cenníka služieb UK UNIZA. 
Rešerš si po vyhotovení vyplatíte hotovosťou osobne v požičovni (prízemie) Univerzitnej knižnice UNIZA.

O vypracovanie literárnej rešerše požiadate jednoducho, vyplnením formulára nižšie. 

Cenník služieb UK UNIZA.

Objednávka rešerše

    Jazyk dokumentov (povinné) Pre informačné zdroje z e-databáz odporúčame zvoliť aj angličtinu.

    Prevzatie výstupu (e-mailom odosielame iba rešerše pre používateľov s platnou registráciou na aktuálny kalendárny rok, prípadne až po zaplatení poplatku za rešerš)

    Vážení používatelia, po kliknutí na OBJEDNAJ REŠERŠ sa objaví koliečko, ktoré sa neustále točí a neprestane sa točiť. Neznamená to však, že Vaša objednávka neprešla. S najväčšou pravdepodobnosťou bola odoslaná. Je to len technický problém, ktorý je v stave riešenia.