PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ - AKO PUBLIKOVAŤ, ABY PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ NEBOLA LEN PRÍŤAŽOU

V Univerzitnej knižnici UNIZA sa dňa 15.11.2023, 13:00 – 14:00 hod. bude konať prednáška s názvom Publikačná činnosť: Ako publikovať, aby publikačná činnosť nebola len príťažou Toto podujatie bude prebiehať aj v online priestore a link bude poslaný účastníkom, ktorí sa na prednášku registrujú (o registráciu prosíme aj účastníkov, ktorí sa chcú zúčastniť prednášky v knižnici). Prednášajúci doc. Ing. Michal Koháni, PhD. sa bude venovať nasledovným témam:

–              Ako nájsť správne publikačné možnosti

–              Nástroje, procesy, inštitúcie nápomocné pri publikovaní

–              Na čo si dávať pozor pri publikovaní

 

K problematike evidencie publikačnej činnosti budú pripravení svojimi poznatkami prispieť aj odborníci z Univerzitnej knižnice UNIZA.

 

REGISTRÁCIA NA PREDNÁŠKU:  

https://forms.gle/8hV9zVP36fgtsqBz8

 

Akékoľvek ďalšie informácie môžete získať u kontaktnej osoby:

Mgr. Adam Špánik

adam.spanik@uniza.sk
  
+421 41 513 1457