radi by sme Vás pozvali na nasledujúce webináre spoločnosti Elsevier k elektronickým informačným zdrojom a vedeckému publikovaniu:

5.12.2022 o 9.30 hod.

ScienceDirect – zdroj kvalitnej vedeckej literatúry (webinár v českom jazyku)

Čo všetko databáza obsahuje a s akým typom obsahu sa môžete stretnúť? Ako čo najefektívnejšie vyhľadávať, aby ste sa rýchlo dostali k relevantnému obsahu?

Registrácia

6.12.2022 o 10:00 hod.

Elsevier workshop pre autorov. Ako publikovať? (webinár v anglickom jazyku) :

Účastníci sa dozvedia ako napísať vysoko kvalitný vedecký článok. Tipy a odporúčania najlepšej praxe čo sa týka písania vedeckých článkov, prichádzajúce zo skúseností vedeckých pracovníkov, redaktorov a čitateľov.

Registrácia

8.12.2022 o 10:00 hod.

Tipy na efektívnu prácu s nástrojom SciVal (webinár v anglickom jazyku)

Výskumní pracovníci a manažéri z oblasti výskumu sa dozvedia ako pripraviť správy o výkone výskumu pomocou databázy Scopusu a nástroja SciVal a ako sa vyhnúť častým chybám.
Registrácia

12.12.2022 o 9:30 hod.
Science Direct – ako ho využívať na maximum?
 (webinár v českom jazyku)

Nadväzujúci webinár ScienceDirect, zameraný na smart funkcie. Osobné nastavenia, upozornenia, história a Topic Pages. Načo sa zamerať pri používaní  databázy, aby ste naplno využili jej funkcionalitu.

Registrácia

15.12.2022 o 10:00 hod.
Ako rozumne nájsť časopis? 
(webinár v anglickom jazyku)

Počas tohto webinára sa účastníci dozvedia, ako nájsť a vybrať časopis v databáze Scopus pre svoje budúce publikácie, ktoré vyhovujú ich výskumným kritériám a potrebám.

Registrácia