9. - 10. jún od 9:00 do 12:00
v anglickom jazyku

Pozývame Vás na webinár od Elsevier.

V čoraz konkurenčnejšom, komplexnom a dynamickom výskumnom prostredí sa zväčšuje potreba sledovania a prezentovania výsledkov vášho výskumu, čo vedie k zváženiu, či využiť (alebo nie) Current Research Information System (CRIS).

Ohľadom takéhoto systému vznikajú rôzne potreby od interoperability s inými systémami po možnosti vytvárania reportov, ktoré vedú k tradičnej dileme, či systém zakúpiť, alebo vybudovať. výzvy až po dilemu „postaviť alebo kúpiť“. Rozhodnutie implementovať systém CRIS môže predstavovať rôzne výzvy.

Prečo sa pripojiť?

Dozviete sa viac o možnostiach CRIS od zástupcov inštitúcií, kde už bol tento systém úspešne zavedený. 

Čo je to CRIS?

https://eurocris.org/why-does-one-need-cris

https://en.wikipedia.org/wiki/Current_research_information_system

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919300948