Webináre k službám a nástrojom na podporu vedeckého písania a publikovania

V najbližšom období sa uskutoční niekoľko webinárov, ktoré sa budú venovať službám a nástrojom na podporu vedeckého písania a publikovania. Niektoré z tém, ktorými sa budú webináre zaoberať:

– tipy k publikovaniu
– kolaboratívne písanie

– recenzné konanie
– vedecká komunikácia v anglickom jazyku
– a mnoho ďalšieho

VŠETKO POTREBNÉ NÁJDETE NA STRÁNKE:  www.aib.sk/podpora/nastroje/2584-pre-autorov-redakcie-a-vydavatelstva 

Odkazy k webinárom