Vážení autori, pri evidencii publikačnej činnosti článkom v časopisoch (od ADC po BDN) sa vyžaduje štandardné číslo ISSN. Ak sa časopis nachádza v databáze Medzinárodnej agentúry ISSN, má touto inštitúciou pridelené platné ISSN. Identifikátor časopisu získaný iným spôsobom, ako je vyššie uvedené, teda nemožno považovať za platný.

Centrum vedecko-technických informácií SR nám v takomto prípade umožňuje evidenciu len v kategórii GII.

Či sa časopis nachádza zaregistrovaný v Medzinárodnej agentúre ISSN si môžete overiť tu:

Vyhľadávajte ISSN, alebo názov časopisu.