Aktuality z publikačnej činnosti

Nový video návod: ako správne vyplniť formulár evidencie PČ

Medzi naše online kurzy a školenia pribudol nový návod, ktorý vás prevedie procesom vyplnenia e-formuláru na vytvorenie požiadavky na zaevodivanie publikačnej činnosti. V návode sme sa snažili adresovať najčastejšie problémy a otázky, s ktorými sa na nás obraciate. http://ukzu.uniza.sk/formular-pc/

Čítaj viac →

Publikačná činnosť – Jana Líšková

Milí autori, dovoľujeme si Vás informovať, že našu kolegyňu Janu Líškovú môžete zastihnúť aj na služobnom mobile: 0915 595 913. (otázky ohľadom prerozdelenia %)

Čítaj viac →

Evidovanie publikačnej činnosti pre rok vykazovania 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu termínu uzatvorenia Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2) dňa 31. januára 2021 a z kapacitných dôvodov Univerzitnej knižnice UNIZA, budú pre rok vykazovania 2020 zaevidované len tie záznamy, ktoré budú do knižnice doručené: elektronicky – do 31.12.2020: www.ukzu.uniza.sk/katalog osobne, poštou do …

Čítaj viac →

Publikačná činnosť: pomôcka pri preverovaní časopisu

Vážení autori, pri evidencii publikačnej činnosti článkom v časopisoch (od ADC po BDN) sa vyžaduje štandardné číslo ISSN. Ak sa časopis nachádza v databáze Medzinárodnej agentúry ISSN, má touto inštitúciou pridelené platné ISSN. Identifikátor časopisu získaný iným spôsobom, ako je …

Čítaj viac →

MDPI – zľava 10% pri publikovaní v tomto vydavateľstve: http://www.ukzu.uniza.sk/mdpi

Informácia o CREPČ 2

Od 1.4.2018 registruje univerzitná knižnica publikačnú činnosť zamestnancov ŽU v online databáze CREPČ 2. Nové záznamy je možné prezerať na adrese: https://app.crepc.sk/

Personálne výstupy je možné získať na adrese: https://app.crepc.sk/?fn=ResultFormChild000032D9&seo=CREP%C4%8C-Zoznam-os%C3%B4b

V prípade otázok kontaktujte pracovníkov bibliograficko-inf. oddelenia UK na č.t.:  513 1452 a 513 1464.

CREPČ 2

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti.

OPAC Publikačná činnosť

Lokálny katalóg publikačnej činnosti UNIZA.

Open Access

Všetko potrebné k problematike otvoreného prístupu.

Predátorské publikovanie

Článok venujúci sa predátorským vydavateľstvám.

Oddelenie bibliograficko - informačné

Kontakty

Vedúci oddelenia:

Mgr. Maroš Konečný, maros.konecny@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 51

Registrácia publikačnej činnosti:

Jana Líšková, jana.liskova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 52

Registrácia ohlasov:

Mgr. Katarína Deverová, PhD., katarina.deverova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 64

Študovňa publikačnej činnosti:

Zuzana Zbyňovcová, zuzana.zbynovcova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 67

otváracie hodiny: pondelok – piatok 9:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

Katalógy publikačnej činnosti

Formuláre na registráciu PČ a ohlasov

Výstupy publikačnej činnosti

  • Personálne – V katalógu PČ zadajte meno, v prípade potreby spresnite v Registri (vpravo) a stlačte Hľadať. Vo výstupe kliknite v ľubovoľnom zázname na Detaily záznamu (vpravo). Po otvorení detailov záznamu kliknite na aktívne meno v zázname. Dostanete sa k ponuke výstupu vo forme personálnej bibliografie. Vyberte požadovaný druh výstupu a stlačte Generuj.
  • Fakultné, katedrové – Aktuálne výstupy poskytne knižnica na požiadanie.