Za poskytnutie vypracovaného porovnania kategórií ďakujeme riaditeľke Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre – Beáte Bellérovej, Mgr. PhD.

 

Požiadať o evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov môžete aj cez e-formulár v knižničnom katalógu OPAC.

Pri evidencii ohlasov preferujeme posielanie informácie/podkladov elektronicky. Návod nájdete na tomto odkaze.

CREPČ 2

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti.

OPAC Publikačná činnosť

Lokálny katalóg publikačnej činnosti UNIZA.

Open Access

Všetko potrebné k problematike otvoreného prístupu.

Predátorské publikovanie

Článok venujúci sa predátorským vydavateľstvám.

Aktuality z publikačnej činnosti

ZRUŠENÁ Odstávka CREPČ2 pre evidenciu PČ

Dovoľujeme si Vás informovať, že plánovaná odstávka systému CREPČ 2 (28.5.2022-5.6.2022) týkajúca sa importu dát z CREPČ 1 do CREPČ 2 je ZRUŠENÁ na základe príkazu MŠVVaŠ SR a nebude realizovaná v danom termíne. Systémy CREPČ 1 a CREPČ 2 sú plne …

Čítaj viac →

Výber niektorých špecifík evidencie podľa novej metodiky

Za podklad ďakujeme Mgr. Bareánovi z CVTI SR.  Od 1.2.2022 prebieha evidencia všetkých nových záznamov už len podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z., s novou kategóriou EPC a s novou kategóriou ohlasu sa evidujú: záznamy zaradené do vykazovacieho obdobia CREPČ 2022, nezávisle na …

Čítaj viac →

Rok vykazovania 2022

Vážení publikujúci autori UNIZA, od 1.2.2022 evidujeme publikačnú činnosť a ohlasy podľa vyhlášky 397/2020. Vykazovacie obdobie má rozsah evidencie od 1.2.2022 do 31.1.2023 a s príznakom PODLIEHA štátnej dotácii v ňom môžeme evidovať podľa vyhlášky a aktuálnej platnej metodiky záznamy …

Čítaj viac →

Evidencia PČ a ohlasov v roku 2022

Vážení autori UNIZA, v súvislosti s koncom vykazovacieho obdobia 2021 dňa 31.1.2022 a s evidenciou podľa novej vyhlášky je postup pri evidencii: v januári 2022 sa evidujú prednostne záznamy s rokom vydania 2020, ktoré by pre rok vykazovania 2022 už …

Čítaj viac →

MDPI – zľava 10% pri publikovaní v tomto vydavateľstve: http://www.ukzu.uniza.sk/mdpi

Informácia o CREPČ 2

Od 1.4.2018 registruje univerzitná knižnica publikačnú činnosť zamestnancov UNIZA v online databáze CREPČ 2. Nové záznamy je možné prezerať na adrese: https://app.crepc.sk/

Personálne výstupy je možné získať na adrese: https://app.crepc.sk/?fn=ResultFormChild000032D9&seo=CREP%C4%8C-Zoznam-os%C3%B4b

V prípade otázok kontaktujte pracovníkov bibliograficko-inf. oddelenia UK na č.t.:  513 1452 a 513 1464.

Oddelenie tvorby fondov a informačných zdrojov

Kontakty

Vedúci oddelenia:

Mgr. Maroš Konečný, maros.konecny@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 51

Registrácia publikačnej činnosti:

Jana Líšková, jana.liskova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 52

Registrácia ohlasov:

Mgr. Katarína Deverová, PhD., katarina.deverova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 64

Študovňa publikačnej činnosti:

Zuzana Zbyňovcová, zuzana.zbynovcova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 67

otváracie hodiny: pondelok – piatok 9:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

Katalógy publikačnej činnosti

Formuláre na registráciu PČ a ohlasov

Výstupy publikačnej činnosti

  • Personálne – V katalógu PČ zadajte meno, v prípade potreby spresnite v Registri (vpravo) a stlačte Hľadať. Vo výstupe kliknite v ľubovoľnom zázname na Detaily záznamu (vpravo). Po otvorení detailov záznamu kliknite na aktívne meno v zázname. Dostanete sa k ponuke výstupu vo forme personálnej bibliografie. Vyberte požadovaný druh výstupu a stlačte Generuj.
  • Fakultné, katedrové – Aktuálne výstupy poskytne knižnica na požiadanie.

Evidencia záznamov rok vykazovania 2021 a staršie

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

Zásady upravujúce bibliografickú registráciu a kategorizáciu publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na UNIZA.
(úplné znenie smernice v znení dodatku č. 1)

Dodatok č. 1 k Smernici č. 92

Metodika evidencie pre rok vykazovania 2021

Rok vykazovania sa eviduje od 1.2.2021 do 31.1.2022. 

Sprievodca svetom vedeckého publikovania

E-book od Centra vedecko-technických informácií SR.

Autori: Jitka Dobbersteinová – Simona Hudecová – Zuzana Stožická