Aktuality z publikačnej činnosti

Evidovanie publikačnej činnosti pre rok vykazovania 2019

Vážení zamestnanci Žilinskej univerzity, od júna tohto roku upozorňujeme všetkých autorov, vedenie univerzity aj vedenie fakúlt, aby nahlasovali evidenciu publikačnej činnosti a ohlasy na ňu do UK UNIZA priebežne. Vzhľadom na skrátenie vykazovacieho obdobia publikačnej činnosti (PČ) pre rok 2019 a …

Čítaj viac →

Ako publikovať? Informačné zdroje na podporu publikovania

Všetky zdroje o publikovaní na jednom mieste Univerzitná knižnica UNIZA v spolupráci s viacerými vydavateľstvami niekoľko krát do roka organizuje semináre zamerané a problematiku publikovania. Okrem toho prostredníctvom našej stránky a sociálnych sietí distribuujeme informácie o webinároch a podobných kurzoch. …

Čítaj viac →

Skúšobné prístupy do nástrojov na podporu vedy

Vďaka CVTI SR a abib s.r.o. boli na otestovanie sprístupnené nástroje na podporu a rozvoj vedy od spoločnosti Digital Science v rámci Slovak National trial: ✅ Prístup do Dimensions Plus je dostupný pre každého požívateľa v rozsahu IP adries inštitúcie …

Čítaj viac →

Pozor na predátorské publikovanie!

V oblasti Open Access publikovania sa v posledných rokoch objavil tzv. predátorský model. Spočíva v tom, že vydavateľ časopisu neposkytuje autorom za poplatky za publikovanie  adekvátne vydavateľské služby obvyklé pri publikovaní vo vedeckých časopisoch. Podľa čoho možno spoznať predátorského vydavateľa? –          Robí rozsiahlu …

Čítaj viac →

MDPI – zľava 10% pri publikovaní v tomto vydavateľstve: http://www.ukzu.uniza.sk/mdpi

Informácia o CREPČ 2

Od 1.4.2018 registruje univerzitná knižnica publikačnú činnosť zamestnancov ŽU v online databáze CREPČ 2. Nové záznamy je možné prezerať na adrese: https://app.crepc.sk/

Personálne výstupy je možné získať na adrese: https://app.crepc.sk/?fn=ResultFormChild000032D9&seo=CREP%C4%8C-Zoznam-os%C3%B4b

V prípade otázok kontaktujte pracovníkov bibliograficko-inf. oddelenia UK na č.t.:  513 1452 a 513 1464.

CREPČ 2

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti.

OPAC Publikačná činnosť

Lokálny katalóg publikačnej činnosti UNIZA.

Open Access

Všetko potrebné k problematike otvoreného prístupu.

Predátorské publikovanie

Článok venujúci sa predátorským vydavateľstvám.

Oddelenie bibliograficko - informačné

Kontakty

Vedúci oddelenia:

Mgr. Maroš Konečný, maros.konecny@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 51

Registrácia publikačnej činnosti:

Jana Líšková, jana.liskova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 52

Registrácia ohlasov:

Mgr. Katarína Deverová, PhD., katarina.deverova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 64

Študovňa publikačnej činnosti:

Zuzana Zbyňovcová, zuzana.zbynovcova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 67

otváracie hodiny: pondelok – piatok 9:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

Katalógy publikačnej činnosti

Formuláre na registráciu PČ a ohlasov

Výstupy publikačnej činnosti

  • Personálne – V katalógu PČ zadajte meno, v prípade potreby spresnite v Registri (vpravo) a stlačte Hľadať. Vo výstupe kliknite v ľubovoľnom zázname na Detaily záznamu (vpravo). Po otvorení detailov záznamu kliknite na aktívne meno v zázname. Dostanete sa k ponuke výstupu vo forme personálnej bibliografie. Vyberte požadovaný druh výstupu a stlačte Generuj.
  • Fakultné, katedrové – Aktuálne výstupy poskytne knižnica na požiadanie.