Aktualizácia na konci článku!

Vážení používatelia,

viacerí sa na nás obraciate s požiadavkou o vrátenie vypožičaných
titulov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúceho
šírenia koronavírusu COVID-19 vracanie kníh je možné, nakoľko
je Univerzitná knižnica otvorená v obmedzenom režime. Prednostne však na vrátenie kníh slúži Bibliobox.

Výpožičná doba bola systémovo predĺžená, na upomienky bol udelený generálny pardon.

 

Všetci končiaci študenti (Bc., Ing.,Mgr. a PhD.) budú môcť vypožičané tituly
vrátiť v mesiaci jún v špeciálnom režime len za predpokladu, že
to situácia vo vývine pandémie umožní. Treba rátať aj s tým, že
vysporiadanie záväzkov s knižnicou bude časovo posunuté. Končiaci študenti môžu knihy vrátiť aj poštou, avšak pre potvrdenie o vysporiadaní záväzkov je nutné prísť osobne s tlačivom potvrdenia, ktoré poskytne príslušné študijné oddelenie fakulty. Tieto záležitosti môže vybaviť aj poverená osoba

Vrátenie kníh a vyrovnanie záväzkov je možné od 11. mája v rámci obmedzeného režimu požičovne.
Od 1. augusta 2020 sa generálny pardon na všetky upomienky ukončuje.