Vážení zamestnanci Žilinskej univerzity,

od júna tohto roku upozorňujeme všetkých autorov, vedenie univerzity aj vedenie fakúlt, aby nahlasovali evidenciu publikačnej činnosti a ohlasy na ňu do UK UNIZA priebežne.

Vzhľadom na skrátenie vykazovacieho obdobia publikačnej činnosti (PČ) pre rok 2019 a fakt, že autori opäť až v týchto dňoch prinášajú a posielajú enormné požiadavky na evidenciu záznamov na zaevidovanie PČ v Univerzitnej knižnici UNIZA, nebudú záznamy poslané k nám na evidenciu po 31.12.2019 spracované v roku vykazovania 2019 z kapacitných dôvodov.

Do termínu 31.1.2020 (skrátené vykazovacie obdobe) záväzne zaevidujeme všetky záznamy poslané do 31.12.2019 pre rok vykazovania 2019. Záznamy poslané po 31.12.2019 budú zaevidované podľa kapacity systému a času zaslania a ostatné požiadavky sa priebežne zaevidujú pre rok vykazovania 2020, po ukončení evidencie roku vykazovania 2019.

Ďakujeme za pochopenie.