Pozývame vás na webinár poriadaný vydavateľstvom IEEE na tému „How to find a topic for my thesis?“ (Ako nájsť tému na moju záverečnú prácu?)
 
Tento webinár je určený študentom bakalárskeho a magisterského štúdia v inžinierskych odboroch, ktorým pomôže nájsť si zaujímavú tému a príslušnú literatúru na ich záverečnú prácu pomocou databázy IEEE a iných stránok IEEE. 
 
Webinár: 15.2.2024 o 14:00 hod.
 

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/351721904438871

Webinár bude v anglickom jazyku.