Vzhľadom na súčasnú situáciu a príkaz rektora, je naša knižnica zatvorená do odvolania. Preto sme si pre vás pripravili sumár toho, čo môžete využiť počas samoštúdia:

E-booky – v
súčasnosti ponúkame používateľom prístup k e-bookom rôzneho zamerania od
viacerých vydavateľstiev.

Link: http://ukzu.uniza.sk/e-booky/

E-skriptá – v UK UNIZA prebehla digitalizácia skrípt vydaných na pôde Žilinskej univerzity, tituly, u ktorých autori súhlasia s ich zverejnením nájdete na našej webovej stránke.

Link: http://ukzu.uniza.sk/e-skripta/

Externé databázy
– databázy zakúpené zo zdrojov Žilinskej univerzity, projektu NISPEZ IV,
zdrojov Slovenskej národnej knižnice.

Link: http://ukzu.uniza.sk/externe-databazy/

Open access – databázy,
ktoré sprístupňujú EIZ formou Open Access.

Link: http://ukzu.uniza.sk/open-access/

Statista – trial prístup bol ukončený 30. apríla. Vizualizáciu štatistiky využívania prinesieme čoskoro tu:

Link: http://ukzu.uniza.sk/statista/

IGI Global – so
spoločnosťou IGI Global sme do konca apríla zabezpečili skúšobný prístup k 5
310 e-bookom a k článkom z 226 vedeckých časopisov.

Link: https://www.igi-global.com/gateway/?fbclid=IwAR2ALoqJ8RiH1IDaysk6L5uP1zRcaN9OfztA4NIXRT63a8eaJpOMo_OPMJg

NOVINKA:  Vyše 600 e-bookov 📚 z oblasti ekonómie, podnikania, biznis komunikácie, kariérneho rozvoja, marketingu.. 💻
▶️eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection Trial◀️, ktorý môžete využívať do konca mája.
Link: http://search.ebscohost.com/

Nezabudnite, že pre prístup k väčšine týchto zdrojov
musíte využívať vzdialený prístup.

Link: http://ukzu.uniza.sk/vzdialeny-pristup/