Slovak Open Science Forum 2023

Slovak Open Science Forum 28.11.2023 28. novembra 2023 sa konala konferencia Slovak Open Science Forum. Toto podujatie sa venovalo téme otvorenej vedy na Slovensku s účasťou zahraničných expertov. Konferencia sa uskutočnila v Bratislave v anglickom jazyku. Prezentácie z konferencie si môžete prezrieť po kliknutí na nasledujúce tlačidlo PREZENTÁCIE

Zmeny kategórií publikačnej činnosti – neuznané recenzovanie

Vážené autorky, vážení autori, dovoľujeme si Vás informovať ohľadom pribúdajúcich zmien kategórií zaevidovanej publikačnej činnosti, ku ktorým dochádza vzhľadom na neuznané recenzovanie počas kontroly v CVTI SR. Recenzovanie je neuznané pokiaľ: jeden z recenzentov je zároveň zostavovateľ, editor, t.j. zborník nemožno považovať za recenzovaný, zborník bol recenzovaný členmi vedeckého výboru (vedeckej rady), čo nie je…

Publikačná činnosť – Ako publikovať, aby publikačná činnosť nebola len príťažou?

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ – AKO PUBLIKOVAŤ, ABY PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ NEBOLA LEN PRÍŤAŽOU V Univerzitnej knižnici UNIZA sa dňa 15.11.2023, 13:00 – 14:00 hod. bude konať prednáška s názvom Publikačná činnosť: Ako publikovať, aby publikačná činnosť nebola len príťažou Toto podujatie bude prebiehať aj v online priestore a link bude poslaný účastníkom, ktorí sa na prednášku registrujú (o registráciu prosíme aj…