Usmernenie – vrátenie vypožičaných kníh a potvrdenia o vysporiadaní záväzkov pre končiacich študentov

Aktualizácia na konci článku! Vážení používatelia, viacerí sa na nás obraciate s požiadavkou o vrátenie vypožičanýchtitulov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúcehošírenia koronavírusu COVID-19 vracanie kníh je možné, nakoľkoje Univerzitná knižnica otvorená v obmedzenom režime. Prednostne však na vrátenie kníh slúži Bibliobox. Výpožičná doba bola systémovo predĺžená, na upomienky bol udelený generálny pardon. Všetci končiaci študenti (Bc., Ing.,Mgr. a PhD.) budú môcť vypožičané titulyvrátiť v mesiaci jún v špeciálnom režime len za predpokladu, žeto situácia vo vývine pandémie umožní. Treba rátať aj s tým, ževysporiadanie záväzkov s knižnicou bude časovo posunuté. Končiaci…

Univerzitná knižnica UNIZA pomáha počas samoštúdia

Vzhľadom na súčasnú situáciu a príkaz rektora, je naša knižnica zatvorená do odvolania. Preto sme si pre vás pripravili sumár toho, čo môžete využiť počas samoštúdia: E-booky – vsúčasnosti ponúkame používateľom prístup k e-bookom rôzneho zamerania odviacerých vydavateľstiev. Link: http://ukzu.uniza.sk/e-booky/ E-skriptá – v UK UNIZA prebehla digitalizácia skrípt vydaných na pôde Žilinskej univerzity, tituly, u ktorých autori…