Týždeň slovenských knižníc 2022 s Univerzitnou knižnicou Žilinskej univerzity v Žiline

V rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční od 28.02.2022 do 06.03.2022, sme si pre našich návštevníkov pripravili bohatý program V pondelok, 28. februára sa začína 23. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“ (TSK). Základným cieľom podujatia je pozitívne zviditeľniť knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Témou TSK 2022 by mali byť EKO knižnice a snahou…

Výber niektorých špecifík evidencie podľa novej metodiky

Za podklad ďakujeme Mgr. Bareánovi z CVTI SR.  Od 1.2.2022 prebieha evidencia všetkých nových záznamov už len podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z., s novou kategóriou EPC a s novou kategóriou ohlasu sa evidujú: záznamy zaradené do vykazovacieho obdobia CREPČ 2022, nezávisle na tom, či takéto záznamy boli vytvorené priamo v CREPČ 2 alebo importované z KIS, záznamy evidované…

Séria webinárov Web of Science

Univerzitná knižnica UNIZA Vás spoločne s Enikő Tóth Szász zo spoločnosti Clarivate pozýva na sériu webinárov: 15. február 10:00 – Web of Science API v praxi 16. február 10:00 – Selekčný proces do Web of Science a možnosti využitia WOS a InCites k zlepšeniu časopisu 22. február 10:00 – Odhaľte skutočný vplyv vášho inštitucionálneho výskumu – bibliometrické analýzy v praxi…

Rok vykazovania 2022

Vážení publikujúci autori UNIZA, od 1.2.2022 evidujeme publikačnú činnosť a ohlasy podľa vyhlášky 397/2020. Vykazovacie obdobie má rozsah evidencie od 1.2.2022 do 31.1.2023 a s príznakom PODLIEHA štátnej dotácii v ňom môžeme evidovať podľa vyhlášky a aktuálnej platnej metodiky záznamy PČ s rokom vydania 2021 a 2022. Záznamy s rokom vydania 2020 a staršie, ktoré…