“Ako manipulovať s knihami pri ich vrátení v období ohrozenia COVID-19?”

Informačný leták “Ako manipulovať s knihami pri ich vrátení v období ohrozenia COVID-19?” Slovenský preklad – dostupný na šírenie a použitie v slovenských knižniciach vo zverejnenej podobe. Autorstvo: Odbor ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČR Viac informácií k téme: https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/knihovni-procesy/ochrana-knihovnich-fondu/manipulace-s-knihami-v-dobe-ohrozeni-koronavirem