Usmernenie – vrátenie vypožičaných kníh

Aktualizácia na konci článku! Vážení používatelia, viacerí sa na nás obraciate s požiadavkou o vrátenie vypožičanýchtitulov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúcehošírenia koronavírusu COVID-19 vracanie kníh je možné, nakoľkoje Univerzitná knižnica otvorená v obmedzenom režime. Prednostne však na vrátenie kníh slúži Bibliobox. Výpožičná doba bola systémovo predĺžená, na upomienky bol udelený generálny pardon.   Všetci končiaci študenti (Bc., Ing.,Mgr. a PhD.) budú môcť vypožičané titulyvrátiť v mesiaci jún v špeciálnom režime len za predpokladu, žeto situácia vo vývine pandémie umožní. Treba rátať aj s tým, ževysporiadanie záväzkov s knižnicou bude časovo posunuté.…

Nové e-booky: “Networks” a “Theory of materials failure”

Networks ABSTRACT The study of networks, including computer networks, social networks, and biological networks, has attracted enormous interest in recent years. The rise of the Internet and the wide availability of inexpensive computers have made it possible to gather and analyse network data on an unprecendented scale, and the development of new theoretical tools has…

Legislatíva

Vyhláška MŠVVaPS SR z 18.12.2012 o CREPČ a CREUČ (č. 456/2012 Z.z.) Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti Smernica MŠ SR č. 13/2008-R zo 16.októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej…

Služby knižnice

Výpožičné služby 1. Všeobecné knižničné služby UK ŽU poskytuje služby zaregistrovaným používateľom na základe Knižničného poriadku po predložení platného čitateľského preukazu. Čitateľský preukaz je neprenosný. Registrácia sa obnovuje pri prvej návšteve v ďalšom kalendárnom roku. poskytovanie vstupných informácií o službách knižnice novým používateľom poskytovanie informácií o práci s online katalógom knižnice, pri vyhľadávaní a objednávaní…

Moja knižnica

Nemôže byť dobrá škola bez dobrej knižnice. Sú to spojené nádoby navzájom prelínajúce svoje činnosti, cieľové skupiny, ich potreby, procesy, nápady, inovácie. Symbióza univerzitnej knižnice a materskej inštitúcie je dlhodobý a dá sa povedať nikdy nekončiaci proces. Tak to bolo v minulosti a napriek všetkým technologickým vymoženostiam a scenárom, tak to bude aj v budúcnosti. Aspoň v budúcnosti, ktorú si naše generácie…