Effective Science Communication: A practical guide to surviving as a scientist (voľný prístup k e-booku do 31.5.2024)

Prístup k e-booku “Effective Science Communication: A practical guide to surviving as a scientist” do 31.5.2024 Pri príležitosti najnovšieho tretieho vydania knihy venovanej vedeckej komunikácii vydavateľstvo Institute of Physics ponúka možnosť zdarma stiahnuť a prečítať si celé druhé vydanie: Effective Science Communication: A practical guide to surviving as a scientist. E-book môžu zamestnanci a študenti získať…

Web of Science webináre – 19. a 23. apríla 2024

Web of Science webináre19. a 23. apríla 2024 Kde publikovať, alebo nástroje a stratégie na výber najvhodnejšieho časopisu 19. apríla – 9.00 Dokončili ste Váš rukopis a chceli by ste ho publikovať v tom najlepšom časopise? Pripojte sa k webinári, kde vám ukážeme nástroje a stratégie, ktoré môžete použiť pri výbere toho najlepšieho časopisu. Sústredíme…

Trial prístup k ASME Digital Collection

TRIAL PRÍSTUP K ASME DIGITAL COLLECTION Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline zabezpečila do 25. apríla skúšobný prístup k digitálnej kolekcii American Society of Mechanical Engineers. Tá zahŕňa okrem ASME aj kolekciu ASTM, AWS a BEP publikácií. Skúšobný prístup sa týka iba vybraného obsahu. OBSAH JE PRÍSTUPNÝ DO 25. apríla 2024 ASME (The American Society of…

Webináre k službám a nástrojom na podporu vedeckého písania a publikovania

Webináre k službám a nástrojom na podporu vedeckého písania a publikovania V najbližšom období sa uskutoční niekoľko webinárov, ktoré sa budú venovať službám a nástrojom na podporu vedeckého písania a publikovania. Niektoré z tém, ktorými sa budú webináre zaoberať: – tipy k publikovaniu – kolaboratívne písanie – recenzné konanie – vedecká komunikácia v anglickom jazyku –…

Usmernenie – vrátenie vypožičaných kníh

Aktualizácia na konci článku! Vážení používatelia, viacerí sa na nás obraciate s požiadavkou o vrátenie vypožičanýchtitulov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúcehošírenia koronavírusu COVID-19 vracanie kníh je možné, nakoľkoje Univerzitná knižnica otvorená v obmedzenom režime. Prednostne však na vrátenie kníh slúži Bibliobox. Výpožičná doba bola systémovo predĺžená, na upomienky bol udelený generálny pardon.   Všetci končiaci študenti (Bc., Ing.,Mgr. a PhD.) budú môcť vypožičané titulyvrátiť v mesiaci jún v špeciálnom režime len za predpokladu, žeto situácia vo vývine pandémie umožní. Treba rátať aj s tým, ževysporiadanie záväzkov s knižnicou bude časovo posunuté.…