Pozor na predátorské publikovanie!

Aktualizácia Článok z CVTI, ktorý sa venuje problematike predátorského publikovania. Článok V oblasti Open Access publikovania sa v posledných rokoch objavil tzv. predátorský model. Spočíva v tom, že vydavateľ časopisu neposkytuje autorom za poplatky za publikovanie  adekvátne vydavateľské služby obvyklé pri publikovaní vo vedeckých časopisoch. Podľa čoho možno spoznať predátorského vydavateľa? –          Robí rozsiahlu kampaň medzi potenciálnymi autormi,…

Legislatíva

Vyhláška MŠVVaPS SR z 18.12.2012 o CREPČ a CREUČ (č. 456/2012 Z.z.) Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti Smernica MŠ SR č. 13/2008-R zo 16.októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej…

Výpožička bedekrov

Sprievodca, alebo bedeker by mal počas samotnej cesty poslúžiť v teréne, na to je aj určený. Bedekre sa však stali niečím ako biblia, vravia kam máš ísť, ako sa tam dostať a čo tam máš robiť. Vtesnajte trochu svojej vlastnej osobnosti do vašej cesty. Nebuďte leniví a preštudujte si ich, nájdete tu kopec zaujímavých informácií.…

Nová stránka Univerzitnej knižnice UNIZA

Od nového akademického roku 2019/2020 Vám knižnica predstavuje novú stránku, ktorá spĺňa všetky požiadavky na efektívnu komunikáciu so svojimi používateľmi. Veríme, že vám vo väčšine prípadov zjednoduší hľadanie dôležitých informácií. V prípade, že máte problém so zobrazením, stlačte kombináciu kláves: shift + F5 , prípadne vymažte cache súbory v používanom prehliadači. Dočasne je dostupná aj…

Služby knižnice

Výpožičné služby 1. Všeobecné knižničné služby UK ŽU poskytuje služby zaregistrovaným používateľom na základe Knižničného poriadku po predložení platného čitateľského preukazu. Čitateľský preukaz je neprenosný. Registrácia sa obnovuje pri prvej návšteve v ďalšom kalendárnom roku. poskytovanie vstupných informácií o službách knižnice novým používateľom poskytovanie informácií o práci s online katalógom knižnice, pri vyhľadávaní a objednávaní…