Evidovanie publikačnej činnosti pre rok vykazovania 2019

Vážení zamestnanci Žilinskej univerzity, od júna tohto roku upozorňujeme všetkých autorov, vedenie univerzity aj vedenie fakúlt, aby nahlasovali evidenciu publikačnej činnosti a ohlasy na ňu do UK UNIZA priebežne. Vzhľadom na skrátenie vykazovacieho obdobia publikačnej činnosti (PČ) pre rok 2019 a fakt, že autori opäť až v týchto dňoch prinášajú a posielajú enormné požiadavky na evidenciu…