Webináre k službám a nástrojom na podporu vedeckého písania a publikovania

Webináre k službám a nástrojom na podporu vedeckého písania a publikovania V najbližšom období sa uskutoční niekoľko webinárov, ktoré sa budú venovať službám a nástrojom na podporu vedeckého písania a publikovania. Niektoré z tém, ktorými sa budú webináre zaoberať: – tipy k publikovaniu – kolaboratívne písanie – recenzné konanie – vedecká komunikácia v anglickom jazyku –…

Týždeň slovenských knižníc 2024

V pondelok, 04.03.2024, sa začína 25. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“ (TSK). Základným cieľom podujatia je pozitívne zviditeľniť knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.  Cieľom je prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti. Chceli by sme poukázať na to, že aj slovenské knižnice kráčajú so…

IEEE Webinar – How to find a topic for my thesis?

Pozývame vás na webinár poriadaný vydavateľstvom IEEE na tému „How to find a topic for my thesis?“ (Ako nájsť tému na moju záverečnú prácu?) Tento webinár je určený študentom bakalárskeho a magisterského štúdia v inžinierskych odboroch, ktorým pomôže nájsť si zaujímavú tému a príslušnú literatúru na ich záverečnú prácu pomocou databázy IEEE a iných stránok IEEE.  Webinár:…