Nové e-skriptá!

Uľahčite si námahu a využite našu možnosť študovať v skriptách z pohodlia domu, rýchlo a bezpečne. Od decembra minulého roka postupne pribúdajú na našej webovej stránke nové e-skriptá. Zoznam tých najnovších si môžete prezrieť nižšie. Rozšírili sme počet elektronických skrípt o tieto tituly: Algebra a jej využitie v teórii grafov Algebra v príkladoch a úlohách…

Evidencia PČ a ohlasov v roku 2022

Vážení autori UNIZA, v súvislosti s koncom vykazovacieho obdobia 2021 dňa 31.1.2022 a s evidenciou podľa novej vyhlášky je postup pri evidencii: v januári 2022 sa evidujú prednostne záznamy s rokom vydania 2020, ktoré by pre rok vykazovania 2022 už nemohli podliehať štátnej dotácii, PČ a ohlasy s rokom vydania 2022 môžu byť, podľa pokynov…