Aktualizácia

Článok z CVTI, ktorý sa venuje problematike predátorského publikovania.

V oblasti Open Access publikovania sa v posledných rokoch objavil tzv. predátorský model. Spočíva v tom, že vydavateľ časopisu neposkytuje autorom za poplatky za publikovanie  adekvátne vydavateľské služby obvyklé pri publikovaní vo vedeckých časopisoch.

Podľa čoho možno spoznať predátorského vydavateľa?

–          Robí rozsiahlu kampaň medzi potenciálnymi autormi, ktorých vyzýva  na publikovanie a účasť vo vydavateľských radách

–          Publikuje rýchlo, bez recenzného konania a bez akejkoľvek kvalitatívnej kontroly

–          Výšku poplatku za publikovanie oznámi autorovi až po prijatí článku

–          Uvádza mená vedcov ako členov redakčných rád bez ich vedomia a súhlasu, alebo uvádza mená neexistujúcich vedcov

–          Napodobňuje názvy renomovaných časopisov zámenou alebo pridaním či vynechaním slov

–          Uvádza neplatné ISSN, fiktívne scientometrické údaje

–          Uvádza indexovanie v rôznych databázach, ktoré nekontrolujú kvalitatívnu úroveň indexovaných časopisov …

Ako sa chrániť pred predátorským vydavateľom?

Pri podozrení na predátora si informácie uvedené na webovej stránke vydavateľa overte v nezávislých zdrojoch:

ROAD – register platných ISSN

Directory of Open Access Publishers

Directory of Open Access Journals

Beallov čierny zoznam časopisov

Overovanie scientometrických údajov: Journal Citation Reports, Scopus, SCImago Journal &Country Rank

Ďalšie informačné zdroje:

https://beallslist.weebly.com/ – aktuálny archívny Black list

https://predatoryjournals.com/about/ Beallovi nasledovníci