Odborná prednáška Ing. Michala Gregora, PhD. (FEIT – Katedra riadiacich a informačných systémov)

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnila prednáška, ktorá bola venovaná téme umelej inteligencie a strojového učenia. Bolo vysvetlené, prečo je umelá inteligencia v súčasnosti technológiou, ktorú treba poznať, čo sú v nej najhorúcejšie témy a ako k jej rozvoju prispeli nové prístupy k vede a univerzitná knižnica Cornell University.