Evidovanie publikačnej činnosti pre rok vykazovania 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu termínu uzatvorenia Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2) dňa 31. januára 2021 a z kapacitných dôvodov Univerzitnej knižnice UNIZA, budú pre rok vykazovania 2020 zaevidované len tie záznamy, ktoré budú do knižnice doručené: elektronicky – do 31.12.2020: www.ukzu.uniza.sk/katalog osobne, poštou do knižnice – do 22.12.2020. Žiadame Vás, aby ste do daného dátumu do knižnice doručili hlavne PČ…

Nové e-booky: “Networks” a “Theory of materials failure”

Networks ABSTRACT The study of networks, including computer networks, social networks, and biological networks, has attracted enormous interest in recent years. The rise of the Internet and the wide availability of inexpensive computers have made it possible to gather and analyse network data on an unprecendented scale, and the development of new theoretical tools has…

Publikačná činnosť: pomôcka pri preverovaní časopisu

Vážení autori, pri evidencii publikačnej činnosti článkom v časopisoch (od ADC po BDN) sa vyžaduje štandardné číslo ISSN. Ak sa časopis nachádza v databáze Medzinárodnej agentúry ISSN, má touto inštitúciou pridelené platné ISSN. Identifikátor časopisu získaný iným spôsobom, ako je vyššie uvedené, teda nemožno považovať za platný. Centrum vedecko-technických informácií SR nám v takomto prípade…

Letný režim otváracích hodín

Univerzitná knižnica UNIZA oznamuje svojim používateľom, že v dňoch 01. 07. – 31.08. 2020 budú upravené otváracie hodiny nasledovne: 8:00 – 12:00. Ostatné služby pre zamestnancov UNIZA, po dohode: 8:00 – 15:00 Dňa 31. 8. 2020 bude knižnica zatvorená.  Tituly môžete vrátiť využitím Biblioboxu, ktorý sa nachádza na prízemí, v budove Rektorátu s hlavnou vrátnicou, pri bufete, na…

Usmernenie – vrátenie vypožičaných kníh a potvrdenia o vysporiadaní záväzkov pre končiacich študentov

Aktualizácia na konci článku! Vážení používatelia, viacerí sa na nás obraciate s požiadavkou o vrátenie vypožičanýchtitulov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúcehošírenia koronavírusu COVID-19 vracanie kníh je možné, nakoľkoje Univerzitná knižnica otvorená v obmedzenom režime. Prednostne však na vrátenie kníh slúži Bibliobox. Výpožičná doba bola systémovo predĺžená, na upomienky bol udelený generálny pardon. Všetci končiaci študenti (Bc., Ing.,Mgr. a PhD.) budú môcť vypožičané titulyvrátiť v mesiaci jún v špeciálnom režime len za predpokladu, žeto situácia vo vývine pandémie umožní. Treba rátať aj s tým, ževysporiadanie záväzkov s knižnicou bude časovo posunuté. Končiaci…