Tak ako minulý rok, tak aj tento sme pre študentov prvého ročníka na Žilinskej univerzite v Žiline pripravili online verziu kurzu s názvom “Spoznaj knižnicu: Úvod do knižnice“. 

Vo štvrtok, 07.10.2021, sme odprezentovali všetky služby knižnice študentom z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA.

Ponuka kurzov a školení od Univerzitnej knižnice UNIZA

Fotogaléria