Slávnostné otvorenie Informačného centra Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, sa uskutočnilo 19. októbra 2021 o 13.00 v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA.

Udalosť, ktorá je vyznamenaním a ocenením  aktivít informačného centra, podporí svojou prítomnosťou vedenie UNIZA, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a vedenie Mesta Žilina. Podujatie sa ukončí čašou vína.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu zdieľame snahu chrániť verejné zdravie. Vstup na podujatie je určený očkovaným osobám.