Prípravka na diferenciálny a integrálny počet

Popis

Kľúčové slová:
čísla
množiny
funkcie
sumácia postupnosti
rekurzívne definície
vysokoškolské skriptá