Web of Science webináre
19. a 23. apríla 2024

Kde publikovať, alebo nástroje a stratégie na výber najvhodnejšieho časopisu

19. apríla – 9.00

Dokončili ste Váš rukopis a chceli by ste ho publikovať v tom najlepšom časopise? Pripojte sa k webinári, kde vám ukážeme nástroje a stratégie, ktoré môžete použiť pri výbere toho najlepšieho časopisu.

Sústredíme sa na nasledujúce témy:

• Najvhodnejší časopis podľa témy rukopisu

• Určenie časopisov publikujúce v hraničných vedných odboroch

• Porovnávanie časopisov pomocou metrík

• Vzťah medzi publikačnou stratégiou a hodnotením univerzít

Registrácia

Clarivate riešenia na rozvoj vašej stratégie týkajúce sa univerzitných rebríčok

23. apríla – 9.00

Univerzitné rebríčky sú populárnym spôsobom, ako pochopiť, kde sa konkrétna univerzita nachádza v rámci širšieho akademického prostredia. Rebríčky sú rozhodujúcim faktorom pre študentov pri výbere vysokoškolskej inštitúcie, vlády, zamestnávatelia a grantové agentúry sú priaznivejšie naklonené univerzitám s vyšším hodnotením.

Zvyšovanie excelentnosti výskumu môže univerzitám pomôcť posunúť ich potenciál. Pripojte sa k webinári a dozviete sa viac o tom, ako riešenia, údaje a služby od Clarivate môžete použiť na podporu vašej stratégie týkajúce sa univerzítnych rankingov.

Registrácia