Po stopách Cyrila a Metoda

Športový deň rektorky 2015

Na fotkách je zachytený kolektív UK ŽU a tím UK ŽU, ktorý súťažil na Šporotovom dni rektorky ŽU 2015.

Seminár o elektronickom publikovaní

V marci 2015 sme v spolupráci s vydavateľstvom Slovart pripravili seminár o možnostiach tvorby a využitia elektonických publikácií ako nového trendu vydávania odbornej literatúry.

Výstava publikácií vydavateľstva Slovart

V rámci Mesiaca knihy v marci 2015 sa uskutočnila reprezentatívna výstava domácich a zahraničných odborných publikácií vydavateľstva Slovart.

Seminár SAIA o Nórskych fondoch, marec 2015

Seminár o pravidlách Nórskeho finančného mechanizmu, nové programovacie obdobie, aktuálne výzvy.

Pages


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 1058456

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.