Metodická pomôcka pre spracovateľov záverečných prác bakalárského štúdia – bakalárskych prác v študijnom odbore Manažment a príbuzných

Popis