Radi by sme Vás informovali, že v sobotu 26. 6. bude technická odstávka ProQuest Ebook Central. Od 16:00 do 24:00 nebude dostupná používateľská platforma ani LibCentral pre knihovníkov.💡 Predzásobte sa odbornou literatúrou a vopred si stiahnite kapitoly či celé e-knihy, ktoré počas soboty budete potrebovať.

Ako si stiahnuť kapitolu?

Ako si stiahnuť celú knihu?

A viac sa dozviete na https://www.aib.sk/…/2352-26-juna-nebudu-dostupne…/

Ostatné e-zdroje a nástroje – na plaftormách ProQuest a Alexander Street, univerzálny vyhľadávač Summon, citačný manažér RefWorks atď. – zostanú v prevádzke.

ProQuest Ebook Central - technická odstávka