Zamestnanci

Vedenie univerzitnej knižnice
Riaditeľka PhDr. Alena Mičicová mail 041/513 1450
 
Oddelenie budovania fondov
Vedúca oddelenia
a zástupkyňa riaditeľky

Metodika, ČK
PhDr. Mária Kekelyová mail 041/513 1465
Akvizícia
Prírastkovanie
Anna Ambrová mail 041/513 1455
Periodiká, klasifikácia Jana Horúcková mail 041/513 1468
Katalogizácia Anna Gažáková mail 041/513 1456
 
Oddelenie bibliograficko - informačné

Vedúci oddelenia
Elektronické informačné zdroje, databázy,
používateľská podpora

Mgr. Maroš Konečný mail 041/513 1451
Ohlasy, rešerše Mgr. Katarína Deverová, PhD. mail 041/513 1464
Publikačná činnosť Jana Líšková mail 041/513 1452
Normy, záverečné práce Zuzana Zbyňovcová mail 041/513 1467
Oddelenie knižničných služieb
Vedúca oddelenia
Požičovňa
MVS, MMVS
Bc. Danka Vráblová mail 041/513 1466
Požičovňa
Absenčné výpožičky
Miriam Šeligová mail 041/513 1453
Požičovňa Jana Gettinová mail 041/513 1453
Požičovňa Mgr. Silvia Faith mail 041/513 1453
Študovňa Jarmila Ivanišová mail 041/513 1704
Študovňa, IVC Jarmila Dlugošová mail 041/513 1463
Študovňa Božena Mikulíková mail 041/513 1704
 
Oddelenie rozvoja a používateľskej podpory
Projekty Mgr. Eva Kolláriková mail 041/513 1469
 
Predajňa - EDIS
  Viera Náhliková mail 041/513 4925
  Janka Frolová mail 041/513 4925

 

My na Google maps

Naša adresa

Telefón: 041 / 513 14 65
Fax: 041 / 513 14 49
E-mail: ukzu@uniza.sk


Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
Ul. vysokoškolákov 24
011 84 Žilina

Napíšte nám

Obrázok v texte: 

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1966971

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.